maandag 26 juni 2017

Opmerkelijk: De politie pleit voor een verbod op knalvuurwerk (nieuws 19 juni 2017)

Op 19 juni 2017 kwam de politie met nieuws, te weten, 'De politie wil dat gooien vuurwerk wordt vervolgd als poging tot doodslag' met o.a. als argumentatie 'Gevaar zwaar vuurwerk wetenschappelijk bewezen'.

Navolgend, de tekst van twee artikelen over dit nieuws.

=======================================================

Politie wil dat gooien vuurwerk wordt vervolgd als poging tot doodslag
http://www.nu.nl/jaarwisseling/4778607/politie-wil-gooien-vuurwerk-wordt-vervolgd-als-poging-doodslag.html


De politie wil dat mensen die knalvuurwerk en vuurpijlen naar hulpverleners gooien, voortaan worden vervolgd voor poging tot doodslag. Ook pleit de politie voor een verbod op knalvuurwerk.
Dat heeft korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie maandag gemeld. Hij reageert hiermee op een onderzoek van TNO en de Politieacademie op het effect van krachtige vuurwerksoorten.

Het onderzoek bevestigt volgens de politie dat de explosieve kracht van sommige soorten sterk is toegenomen. De geteste heftige soorten geven bij ontploffing op een afstand van twee meter gehoorschade. Bovendien zijn de helmen van ME’ers en de ruiten van politieauto’s niet bestand tegen bepaalde types, zoals de Thunderking.

Veel politiemensen en hulpverleners hebben de sfeer tijdens de laatste jaarwisselingen als steeds grimmiger ervaren. Akerboom ervaart de resultaten van het onderzoek als een bevestiging van wat hij al aannam.

Vernietigende kracht

"Ons beeld over de vernietigende kracht van bepaald vuurwerk klopt", aldus de korpschef. "Daar kunnen we onze mensen en dieren eenvoudigweg niet meer tegen beschermen, evenmin als andere hulpverleners en burgers. Het is echt vijf voor twaalf. Daarom pleiten we voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen."

Het Openbaar Ministerie kwalificeert het gooien van knalvuurwerk vaak al als een poging tot doodslag. Als het aan Akerboom ligt, gaat dat in de toekomst structureel gebeuren.

De korpschef staat niet alleen in zijn oproep. Het maatschappelijke draagvlak voor inperking van het afsteken van consumentenvuurwerk lijkt de laatste jaren toe te nemen.

Artsen en verpleegkundigen

Een petitie met een oproep om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden, werd vorig jaar door bijna zevenhonderd organisaties ondertekend. Het gaat vooral om koepels van artsen en verpleegkundigen, die elk jaar met de gevolgen van ongelukken met vuurwerk worden geconfronteerd, en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en dieren.

Ook staan er diverse politieke partijen bij de ondertekenaars van het manifest, zoals GroenLinks, de Partij voor de Dieren, 50Plus en de SGP. Ook lokale afdelingen van de PvdA en D66 hebben zich bij de oproep aangesloten. Een meerderheid in de Tweede Kamer voor zulke regelgeving was er vooralsnog niet.

Vuurwerkshows

De ondertekenaars zien graag dat het particuliere afsteken van vuurwerk wordt ingeruild voor grote gemeentelijke vuurwerkshows op oudejaarsavond. De sympathisanten vinden dat het vuurwerk in Nederland elk jaar te veel slachtoffers maakt en de openbare orde ontwricht.

Bovendien kosten alle problemen en overlast die het vuurwerk genereert de samenleving elk jaar veel geld, aldus de ondertekenaars. Uit onderzoek is gebleken dat zeven op de tien Nederlanders geen vuurwerk meer afsteken en slechts één op de acht Nederlanders vuurwerk koopt.

=======================================================

Gevaar zwaar vuurwerk wetenschappelijk bewezen
https://www.politie.nl/nieuws/2017/juni/19/gevaar-zwaar-vuurwerk-wetenschappelijk-bewezen.html


Den Haag - Naar aanleiding van de laatste jaarwisseling nam korpschef Erik Akerboom het initiatief tot de conferentie Vijf voor twaalf. Op maandag 19 juni worden daar de uitkomsten gepresenteerd van onderzoeken door TNO en de Politieacademie. De explosieve kracht van illegaal vuurwerk is sterk toegenomen. De politie pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Wie ermee gooit, maakt zich schuldig aan poging tot doodslag.

Vooral door het gooien van zwaar vuurwerk hebben politiemensen en andere hulpverleners de sfeer tijdens de laatste jaarwisseling als grimmig ervaren. Ook al nam het aantal incidenten van agressie en geweld tegen politiemensen licht af ten opzichte van voorgaande jaren. Korpschef Erik Akerboom riep daarom op tot een maatschappelijk debat en liet versneld kijken naar de mogelijkheden van de bodycam, de uitschuifbare wapenstok en het stroomstootwapen. Hij benadrukt dat hij dit niet uitsluitend doet met het oog op gevaar voor zijn collega’s en andere hulpverleners, maar ook voor de veiligheid en gezondheid van andere mensen en zeker ook dieren: ‘Vuurwerk is weinig verbindend in de samenleving’. Verder stelde de politie een projectmatige verbeteraanpak op en betrok daarbij bruikbare suggesties die naar voren kwamen uit enquêtes van de politievakorganisaties.

Vijf voor twaalf

Om het debat te stimuleren, organiseert het korps maandag 19 juni in het Haagse World Forum de conferentie Vijf voor twaalf, veilig werken tijdens de jaarwisseling. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam opende deze bijzondere bijeenkomst. Tot de sprekers behoort verder minister Blok van Veiligheid en Justitie. Alle instanties en organisaties die met deze problematiek van doen hebben, nemen deel, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Openbaar Ministerie, Brandweer Nederland en Ambulancezorg Nederland. Tijdens de conferentie worden de uitkomsten gepubliceerd van onderzoeken door TNO en de Politieacademie, waartoe het korps de opdracht verstrekte.

Verbod

Korpschef Erik Akerboom ervaart de onderzoeken als een bevestiging: ‘Ons beeld over de vernietigende kracht van bepaald vuurwerk klopt. Daar kunnen we onze mensen en dieren eenvoudigweg niet meer tegen beschermen, evenmin als andere hulpverleners en burgers. Het is echt vijf voor twaalf. Daarom pleiten we voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Vuurwerk naar anderen en hulpverleners gooien, beschouwen wij als een ernstig vergrijp. Het Openbaar Ministerie kwalificeert dit gedrag al vaak als poging tot doodslag en wij gaan met hen in gesprek om te bezien of zij dit structureel kunnen doen. We willen als overheid een duidelijke grens stellen. Tot hier en niet verder.’

Bestuurlijke maatregelen

De bestuurlijke maatregelen tijdens de jaarwisseling blijken effectief te zijn, constateert Akerboom: ‘Denk aan het instellen van vuurwerkvrije zones en het verder beperken van de afsteektijden. De meldplicht voor notoire raddraaiers is net als gebieds- en samenscholingsverboden een probaat middel. Verder bekijken we of onze aanpak van hennepteelt ook effect sorteert bij de bestrijding van illegaal vuurwerk. De logistiek die criminelen in beide sectoren hanteren, vertoont namelijk sterke overeenkomsten.’

Twee vragen centraal

De explosieve kracht van illegaal vuurwerk nam toe. TNO verrichtte hier in 1998 voor het laatst wetenschappelijk onderzoek naar. In april bestudeerde de TNO-afdeling Energetische Materialen dit soort producten in opdracht van de politie opnieuw. Er stonden twee vragen centraal. Welk effect hebben zeven door de politie geselecteerde vuurwerktypes op lichaam (gehoor- en longschade), uniform, beschermingsmiddelen en dienstvoertuigen? Gaat de vaak gemaakte vergelijking met een handgranaat op? De uitkomsten bevestigen het beeld dat de explosieve kracht sterk is toegenomen en verrasten zowel onderzoekers als professionals. Daar komt bij als probleem bij dat dit soort vuurwerk via internet gemakkelijk verkrijgbaar is.

Onvoldoende bescherming

Elk type vuurwerk veroorzaakte een enorme vuurbal. Bij de geteste artikelen leidde een ontploffing op een afstand van twee meter al tot de kans op gehoorschade. Voor longschade is dat een halve meter, vooral bij de Cobra 8 en de 3 inch shell. Deze soorten veroorzaken ook aanzienlijk meer schade aan politiekleding. Bij direct contact is deze zelfs enorm. Zo wordt het veiligheidsvest volledig naar binnen gedrukt. Aanraking met een Thunderking levert meteen een gat in de schoen op. Tegen de impact van dat merk is ook de helm van de mobiele eenheid niet bestand. De ME-schilden bieden in het algemeen onvoldoende bescherming tegen de geteste producten. De speciale politiekleding met opvulstukken is niet bestand tegen direct contact met de Cobra 8.

Glassplinters

Datzelfde geldt voor het dienstvoertuig: de Cobra 8 veroorzaakt gaten in de voorruit. In de cabine en het hoofd van de testpop zijn tijdens de proeven glassplinters aangetroffen. De zijruiten bieden evenmin voldoende bescherming. Het aanbrengen van speciale beschermingsfolie pakt wel positief uit. Als een Cobra 8 of 6 het autodak raakt, leidt dat eveneens tot gaten. Van alle geteste artikelen blijkt de Cobra 8 het gevaarlijkste vuurwerk dat op de illegale markt te verkrijgen is, gevolgd door een 3 inch shell.

Onvrede

De Politieacademie voerde een studie uit naar de veiligheid tijdens jaarwisselingen over een meerjarige periode. Deze verkenning leverde een dubbel beeld op. Enerzijds beleidsmatige vooruitgang door de multidisciplinaire benadering met een hoofdrol voor gemeenten en politie. Gemeentelijke toezichthouders, buitengewoon opsporingsambtenaren en jongerenwerkers dragen hier steeds vanzelfsprekender aan bij. Anderzijds constateren de onderzoekers onvrede onder politiemedewerkers die zich kwetsbaar voelen vanwege gevaarlijk vuurwerk.

Kleine pakkans

De studie stelt vast dat de handel in illegaal vuurwerk sinds 2007 is gegroeid en steeds meer in handen komt van georganiseerde drugscriminelen, in het bijzonder de hennepteelt. De pakkans is klein, omdat de basisteams en districten vrijwel volledig zijn gericht op delicten waarvan aangifte wordt gedaan. De onderzoekers wijzen erop dat een effectief verbod op zwaar vuurwerk maatschappelijk draagvlak vereist. Het invoeren van vuurwerkvrije zones levert volgens de studie nog onvoldoende rendement op. Burgers zijn wel enthousiast over het beperken van de afsteektijden.

Versterking opsporing

De onderzoekers van de Politieacademie pleiten voor versterking van de opsporing om de pakkans voor criminele vuurwerkhandelaren te vergroten. Elk basisteam dient te beschikken over minimaal tien politiemensen die zich volledig richten op georganiseerde of aangifteloze misdaad. Daarnaast is het raadzaam om agenten en leden van mobiele eenheden specifiek te laten trainen op de omstandigheden tijdens de jaarwisseling. Om het aanbod en gebruik van illegaal vuurwerk terug te dringen, is naast voldoende capaciteit voor handhaving en opsporing harmonisatie van de Europese vuurwerkhandel vereist. Tot slot adviseren de onderzoekers om het publiek via voorlichting beter bewust te maken van de risico’s.

Belangrijke stap in goede richting

Korpschef Akerboom noemt de conferentie Vijf voor twaalf als een belangrijke stap in de goede richting: ‘Steeds meer burgers maken zich ernstig zorgen over zwaar vuurwerk. Het is goed om te merken dat alle betrokken instanties eensgezind vinden dat we nu actie moeten ondernemen. Wij zijn als werkgever verantwoordelijk voor onze mensen. Dat willen en moeten we wel waar kunnen maken. De tijd van wegkijken is wat ons betreft dan ook voorbij. Wij willen niemands feestvreugde verknallen. Integendeel, oud en nieuw moet weer een onbekommerd feest voor iedereen worden. De hulpverleners inbegrepen. Met veilig siervuurwerk, want daar is niks mis mee. Maar voor knalvuurwerk en vuurpijlen is in mijn optiek geen plaats meer. Al helemaal niet als ze op onze mensen worden afgeschoten.’

=======================================================

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

P.S. Ondergetekende is de initiatiefnemer van het voorstel 'Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/09/resolutie-aanpak-vuurwerkafval-via-een.html

zaterdag 24 juni 2017

CDA evalueert TK verkiezingen van 15 maart 2017, dit mede n.a.v. opmerkingen dat CDA 'Wilders light' is.

In de weeknieuwsbrieven van het CDA landelijk van 02 juni 2017 en 09 juni 2017 maakte het CDA partijbestuur bekend dat zij een Evaluatiecommissie ingesteld om de Tweede Kamerverkiezingen te evalueren.


Citaat:
"Evaluatiecommissie TK-verkiezingen 2017 van start
Na de verkiezingen van 15 maart 2017 vindt er - zoals gebruikelijk - een evaluatie plaats over de totstandkoming van het verkiezingsresultaat. Het Partijbestuur heeft een Evaluatiecommissie ingesteld om de Tweede Kamerverkiezingen te evalueren en met aanbevelingen voor de toekomst te komen. Deze commissie bestaat uit Marnix van Rij (voorzitter), Marja Kwast, Ralph Diederen en Wietze Smid. De commissie evalueert het proces en traject van de drie hoofdbestanddelen van de verkiezingen: het verkiezingsprogramma, de kandidaatstelling en de campagne. Leden kunnen hun ideeën, suggesties en/of opmerkingen over de verkiezingen mailen naar: evaluatiecommissie@cda.nl" Einde citaat.

Opvallend in deze is dat over dit bericht niets te vinden is op www.cda.nl

Het kan zijn dat deze Evaluatie mede tot stand is gekomen na kritiek van CDA senator Ria Oomen, in een interview met de Limburgse omroep L1 noemde zij het CDA 'Wilders light'.


CDA-senator noemt CDA ’Wilders light’
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27835705/__Senator__CDA__Wilders_light___.html


CDA-senator noemt CDA 'Wilders light'
http://www.ad.nl/binnenland/cda-senator-noemt-cda-wilders-light~ad3eceff/


Binnen CDA Zuid-Holland is een commissie aan het werk geweest die ter voorbereiding ALV Zuid Holland van 13 juni 2017 een rapport gepresenteerd met aanbevelingen.
Dat rapport is te vinden via de volgende URL:
https://www.cda.nl/zuid-holland/actueel/nieuws/153744/


Citaat uit dat rapport:
"Toch zal de campagnestrategie van het CDA landelijk nog wel langere tijd discussie losmaken. De inhoudelijke koers was vaak scherp en dat lokte vaker kritiek dan lof op bij de achterban in ZuidHolland: te rechts, te conservatief, te anti-Europees. We constateren dat denkoers scherper en somberder was dan Zuid-Holland bij de bespreking van het programma heeft meegegeven. Ook onze ALV was er heel stellig in dat de koers door de leden wordt bepaald en niet op basis van electoraal effect."
Einde citaat.

CDA Next heeft reeds op 03 april 2017 gepleit voor een evaluatie (in fb CDA Next 2.0):

Beste CDA leden,

Evalueren en leren van de verkiezingen, voor een sterker CDA.
Als je de reacties zo hoort, is er naast enige blijdschap over de winst t.o.v. 2012 toch ook wel twijfel. Immers schommelde het CDA in de peilingen (Een Vandaag) al sinds najaar 2013 tussen de 16 en 22 zetels. Volgens sommige CDA-ers zijn er kansen om een beter profiel neer te zetten en een beter resultaat te halen.
Er wordt wel gezegd, dat er in de campagne een koers is gevaren, die te ver van het eigenlijke CDA-programma afstaat en er is zo te weinig geprofiteerd van kiezers uit het midden die van VVD en PvdA wegvluchtten (veertig zetels).
Hebben we de potentiële CDA-kiezers in de campagne wel voldoende aangesproken op onze echte eigen waarden?
Zie b.v. stukken op Christendemocraat.com, open brief CDA-BSZ, en andere artikelen.
Het is goed om dergelijke gedachten niet te laten doorsudderen. Maar openlijk met elkaar te bespreken. Daar kunnen we alleen maar van leren om het CDA sterker te maken.
Daarom lijkt het mij goed, als de verkiezingen, inclusief aanloop met wel/geen lijsttrekker-en Koersdiscussie en een andere manier voor het schrijven van het programma, goed worden geëvalueerd.
Ik doe hierbij een oproep aan het partijbestuur om een dergelijke brede evaluatie op te gaan zetten, en daarbij de CDA-leden goed en ruim te betrekken.
Met vriendelijke groet,
Ab van Beek

Dit is de reactie van CDA Next op de bekendmaking van de instelling van de Evaluatie cie:
https://www.facebook.com/groups/531689993672072/permalink/786910181483384/

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

woensdag 24 mei 2017

Ingezonden brief de Volkskrant 25 feb 2017 over 'Het CDA de grootste'

In de Volkskrant van 25 feb 2017 staat een ingezonden brief van mij met de door de redactie vastgestelde kop 'Het CDA de grootste'. De redactie heeft mijn ingezonden brief iets ingekort.

Het CDA de grootste

Sybrand Buma zendt de laatste tijd de boodschap uit dat hij verwacht dat het CDA 15 maart 2017 de grootste wordt, dat hij zal opereren als verbindend leider en hij bepleit een morele revolutie. Of het CDA onder leiding van Buma de grootste wordt, of hij een verbindend leider is en of hij een moreel leider is:dat is niet zeker.
Dat de kiezers in 2002 van het CDA de grootste partij maakten, was een initiatief van de kiezers zelf en niet in opdracht van Balkenende. En laat Buma eerst maar eens aantonen dat hij een verbindend leider en morele leider is, Rutte aanvallen is niet genoeg.
Gerrit Hartholt, Dedemsvaart.

================================================

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
http://www.gerrithartholt.nl
https://twitter.com/GerritHartholt

Wil het CDA 35 zetels of 17 zetels halen bij Tweede Kamer verkiezingen 2017 ?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/wil-het-cda-35-zetels-of-17-zetels.html

woensdag 26 april 2017

Bent u ook benaderd door All Great Dealz Hotelbon Vouchers ?

Deze blogpagina is flink bijgewerkt 17 juni 2017 (tips nu bovenaan).

Navolgend mijn ervaringen met All Great Dealz, en de tips van o.a. Consuwijzer, AvroTros Radar en gedupeerden over hoe om te gaan met de opdringerige telemarketing van All Great Dealz. Onderaan dit blog is tot mijn verrassing door een heel groot aantal mensen gereageerd. Voor zover mijn kennis strekt heb ik advies gegeven in antwoord op de reacties en verwijs ik naar tips van Radar en de helpdesk van Consuwijzer. Belangrijk is verder dat zoveel mogelijk mensen een klacht indienen bij Consuwijzer over All Great Dealz, dit zodat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie komt.

Belangrijke tips op dit moment zijn:
- Annuleer de Hotel Vouchers / Promo Codes dit schriftelijk (maak een copie van de brief) of per mail (mail = bewijs). Per mail kan via info@allgreatdealz.com
- Stuur de ontvangen hotelvouchers / promo codes terug (bij voorkeur aangetekend). Maak eerst een copie.
- Dien een klacht in bij Consuwijzer.
https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer
- Kijk bij de tips van AvroTros Radar over wat te doen bij opdringerige telemarketing:
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/wat-te-doen-bij-opdringerige-telemarketing-10-tips/
- Hebt u betaald aan All Great Dealz en bent u het er met nader inziens niet mee eens, boek het geld terug (dit heet storneren), dit kunt u regelen via uw bank. Zorg wel dat u duidelijk maakt aan All Great Dealz schriftelijk / mail dat u vindt dat het een onrechtmatige verkoop is, dan wel andere sterke argumentatie.
- Vraag advies bij de deskundigen van Consuwijzer: 088 - 0 70 70 70

Verzoek om nieuwe ontwikkelingen te melden via de reactie mogelijkheid van dit blog (staat op modereren).

Naar verluidt werkt All Great Dealz sinds juni met Promo Codes, ook daarvoor gelden in grote lijnen dezelfde tips als annuleren / klacht indienen etcetera, voor de zekerheid kunt u bellen met de deskundigen van Consuwijzer voor advies.

Bericht Consumentenbond 22 juni 2017:
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2017/pas-op-met-all-great-dealz

======================================================

Mijn ervaring met All Great Dealz:

Sinds 21 april 2017 probeert All Great Dealz Hotelbon Vouchers mij te bellen, tijdens het 3e telefoongesprek boden ze mij Hotelbon Vouchers aan. Naspeuring op internet leert mij dat de telefoontjes van dit bedrijf door veel mensen als vervelend worden ervaren en dat dit bedrijf (vaak) niet wijst op het bel-me-niet register.

- 21 april 2017 door hen gebeld om 17:36 uur.
Geen contact, de verbinding werd kort na overgaan door hen verbroken.
- 24 april 2017 door hen gebeld om 10:32 uur. Wel contact maar geen tijd.
- 26 april 2017 door hen gebeld om 17:52 uur (door Samatha), tijdens dit telefoongesprek komen ze met een excuus waarom ze bellen, noemen ze mijn naam en adresgegevens (niet hoe ze daar aan komen), en krijg ik een aanbod van Hotel bonVouchers, en als ik kinderen jonger dan 12 jaar heb (stel dat) dan kunnen die gratis mee doen.

Tijdens geen één van deze telefoontjes geeft Great Dealz aan dat ik het recht van verzet heb, en wijzen ze mij niet op de mogelijkheid van het bel-me-niet register.

- 28 april 2017 door hen gebeld om 14:00 uur.
Geen contact, de verbinding werd kort na overgaan door hen verbroken.
- 29 april 2017 door hen gebeld om 10:00 uur.
Geen contact, de verbinding werd kort na overgaan door hen verbroken.
Heb hen terug gebeld, zegt hun antwoordapparaat dat ze op zaterdag niet bereikbaar zijn.
- 29 april 2017 door hen gebeld om 15:01 uur, opnieuw met aanbod voor een hotelcheque, geen aan geen belangstelling te hebben voor deze hotelcheque a €....... . Nu wordt zijdelings wel het bel-me-niet register genoemd. Ik vraag naar hoe ze aan mijn telefoonnummer en adres komen, krijg weer te horen dat ik meegewerkt zou hebben aan een enquete.


Hun website is www.allgreatdealz.com en is ingericht rond een aanbieding voor hotelbon vouchers.
info@allgreatdealz.com
+31 85 732 67 99
Great Dealz
Veerpolderstraat 140
6833 BT Arnhem
BTW NL203745590B01
Kvk nummer: 68267304

Enig zoeken op internet 26/04/2017 via www.domainbigdata.com levert de volgende informatie op over het domein allgreatdealz.com .
Domein geregistreerd sinds 08-02-2017
IP 185.182.56.75
M. Overwijk +31 6 339 20 604
melikoverwijk@gmail.com
Julianastraat 163 - 9601 LR Hoogezand=======================================================

Naspeuring op internet 21/04/2017 leert dat Great Dealz een call center is (telemarketing), met aldus internet namen als Great Dealz, Hotel Piccolo Cards, Hotelovernachtingen, Deals & Travel, Shoppen doe je zo, De Beste Kortingen, Stideris, Happy Numbers, en Nederlandse Incasso Centrale. (Deze info heb ik gevonden op internet.)

Volgens internet gaat het over mogelijk meerdere telefoonnummers, te weten:
085 732 67 99
085 732 59 33
085 732 68 07
085 732 67 83
085 732 58 07

=======================================================

Een kijkje op www.kvk.nl levert op dat er een bedrijf genaamd Great Supplements gevestigd is op Veerpolderstraat 140 6833 BT Arnhem met als website http://www.grtsupplements.com en als extra (handels) naam Great Dealz.

=======================================================

Update 27 april 2017

Nadat ik via info@allgreatdealz.com aan Great Dealz gevraagd had 26 april 2017 hoe ze aan mijn telefoonnummer (mobiel) en adres gegevens waren gekomen, kreeg ik 27 april 2017 dit antwoord.

Mail verstuurd door info@allgreatdealz.com aan ondergetekende: 27 april 2017 om 13:20

Geachte meneer Hartholt,

Bedankt voor uw mail.

Volgens ons systeem heeft u een enquete ingevuld over besparen op energie/vakanties en vrijetijdsbestedingen. Naar aanleiding van die enquete mogen wij u terugbellen om een leuke aanbieding te doen. Als u het vervelend vind en niet gebeld wilt worden kan ik uw gegevens uit het systeem halen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hoor graag van u.

Met vriendelijke groeten,


Roos van Iwaarden
Team Great Dealz


Printscreen mail van Great Dealz d.d. 27 april 2017

Ben benieuwd naar hun reactie op de vervolgvraag die ik hen 28 april 2017 heb gesteld per mail.

=======================================================

Klacht indienen over All Great Dealz

Ik heb besloten om een klacht in te dienen bij de Consuwijzer, naast dat ik het vreemd vindt dat Great Dealz mijn telefoonnummer heeft (sta ingeschreven in het 'Bel me niet register') en mijn adresgegevens, heeft Great Dealz info@allgreatdealz.com tot nu toe na een vraag van mij geen bewijsstukken overlegd waaruit blijkt dat ik meegewerkt zou hebben aan een bepaalde enquete van hun.

Klacht indienen over telemarkting (zoals telemarketing door Great Dealz) kan via:
https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer

=======================================================


Update 19 mei 2017:
Sinds 03 mei 2017 staat er een topic over All Great Dealz / allgreatdealz op het forum van AvroTros Radar, dit topic is geplaatst door CarolineLente

https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?t=171269

=======================================================


Update 19 mei 2017:
Sinds 04 mei 2017 staat er een topic over Allgreatdealz.com op het forum van Vara Kassa, dit topic is geplaatst door Nienke1254

https://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vraag/vakantie-reizen/allgreatdeals-com


Reactie Colinda123 d.d. 10 mei 2017 in dat topic over All Great Dealz

=======================================================

De volgende mail stuurde iemand mij 29/05/2017 via het blogcontactformulier. Volgens die mail dreigt All Great Dealz met een incassobureau.

Geachte .................,

Wij verzoeken u vriendelijk het openstaande bedrag van € 49,95 binnen drie dagen na dagtekening van deze mail over te maken op ons rekeningnummer IBAN:
NL78 INGB 0007 7837 39  BIC: INGBNL2A t.n.v. Great Dealz o.v.v. factuurnummer.

Als wij het openstaande bedrag niet binnen drie dagen hebben ontvangen, dragen wij de vordering ter incasso over aan Direct Solutions B.V. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening. Deze incassokosten bedragen € 40,- conform de wet maximering incassokosten.

Heeft u het verschuldigde bedrag inmiddels overgemaakt? Dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Administratie
Vincent van Leeuwen

=======================================================

N.a.v. een vraag, hierbij enige tips van AvroTros Radar:
Wat te doen bij opdringerige telemarketing: 10 tips
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/wat-te-doen-bij-opdringerige-telemarketing-10-tips/

Citaat:

"Voice log

Van een telefonische verkoop moet een bandopname worden gemaakt. Dat heet een voice log. Deze kun je altijd opvragen bij het bedrijf dat je iets heeft verkocht. Het bedrijf heeft de plicht om te bewijzen of de verkoop rechtmatig is geweest of niet. Deze voice log moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het voor de klant duidelijk zijn wie er belt en wat het doel is van het gesprek (iets verkopen). Ook moet de klant duidelijk hoorbaar toestemming geven voor de verkoop. Zonder geldige voice log is de verkoop niet rechtsgeldig. In principe zou een bedrijf altijd de voice log vrij moeten geven als een klant daarom vraagt. Heb je hier vragen over, dan kun je bij de ConsuWijzer informatie opvragen.

Incassobureau

Als je een incassobureau achter je aankrijgt, is het goed om eerst te bedenken of de verkoop rechtmatig is geweest. Als het om een product gaat dat je niet binnen de bedenktijd van 14 dagen hebt teruggestuurd dan zit je eraan vast en zul je de rekening moeten betalen. Gaat het om een abonnement of een dienst, ga dan na of je een contract hebt ondertekend. Als dat niet het geval is, dan hoef je de rekening niet te betalen. De verkoop onrechtmatig is geweest. Ben je niet zeker of een handtekening vereist is, vraag dit dan na bij de ConsuWijzer.

Brief bij incassobureau

Het is de plicht van het bedrijf om te bewijzen dat de verkoop rechtmatig is. Mogelijk zal een bedrijf een incassobureau inschakelen als ze willen dat de rekening wordt betaald. Het is dan verstandig om schriftelijk of via een email duidelijk aan te geven waarom de verkoop in jouw ogen niet rechtmatig is. Bij voorkeur verstuur je deze brief aangetekend naar zowel het incassobureau als naar het bedrijf. Er moet dan natuurlijk wel een adres bekend zijn.

Schrijf in een paar alinea's op dat de verkoop in jouw ogen onrechtmatig is en geef aan waarom je dit vindt (bijvoorbeeld: er is nooit een handtekening gezet; het product is teruggestuurd; er is nooit duidelijk gemaakt dat het om verkoop ging etcetera.) Maak ook duidelijk dat er kennelijk een verschil in inzicht is. Het bedrijf vindt dat jij moet betalen, maar jij vindt van niet. Leg duidelijk uit waarom jij vindt dat je niet hoeft te betalen. Het is goed om deze brief naar zowel het incassobureau als naar het bedrijf te sturen."

Einde citaat.

=======================================================


Update 30 mei 2017
Sinds 27 mei 2017 staat er een topic over All Great Dealz / allgreatdealz / Direct Solutions BV op het forum van AvroTros Radar, dit topic is geplaatst door raymond.den-toon

https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?f=93&t=172191&p=2387761&hilit=direct+solutions#p2387761

=================================================


Update 18 juni 2017
Ook op Tellows veel commentaar op All Great Dealz

https://www.tellows.nl/num/0857326799

=======================================================


Update 22 juni 2017 bericht van de Consumentenbond
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2017/pas-op-met-all-great-dealz

Pas op met All Great Dealz

Nieuws | De Consumentenbond ziet veel klachten over All Great Dealz, een bedrijf dat telefonisch kortingsvouchers voor vliegreizen en hotelovernachtingen verkoopt. Het bedrijf is volgens gedupeerden niet duidelijk over de annuleringsmogelijkheden en beweert retourzendingen niet of beschadigd te hebben ontvangen.

All Great Dealz belt consumenten met de mededeling dat ze een prijs hebben gewonnen: een vliegreis naar een land van keuze. Wel moet de ‘winnaar’ zelf €65 bijbetalen. Vervolgens komt er een brief met daarin een aantal kortingsvouchers voor een nog te boeken reis en hotelovernachting. Pas in de brief staat vermeld dat terugsturen van de vouchers op eigen kosten is. Wie dit doet, is in veel gevallen nog steeds niet van het bedrijf af: uit de klachten blijkt dat All Great Dealz regelmatig beweert dat de retourzending niet of beschadigd is ontvangen. Het bedrijf probeert daarna met behulp van intimiderende incassopraktijken alsnog betaling af te dwingen.

Afzien van het aanbod

De Consumentenbond adviseert de consumenten die de brief hebben ontvangen om All Great Dealz te e-mailen dat ze geen gebruik willen maken van het aanbod. Het is verstandig om in de e-mail de codes van de vouchers te melden, zodat die door het bedrijf geblokkeerd kunnen worden om discussies over de retourzendingen te voorkomen. Consumenten die al door een incassobureau belaagd worden, kunnen All Great Dealz aanspreken op de onduidelijke verstrekte informatie; omdat er geen ontbindingsformulier bij de brief zit, heb je een bedenktermijn van 1 jaar in plaats van 2 weken.

=======================================================


Update 23 juni 2017 bericht van Kassa
https://kassa.vara.nl/nieuws/pas-op-met-all-great-dealz

'Pas op met All Great Dealz'

De Consumentenbond waarschuwt voor All Great Dealz. Dit bedrijf verkoopt telefonisch kortingsvouchers voor vliegreizen en hotelovernachtingen. Gedupeerden klagen over onduidelijke annuleringsmogelijkheden en claims over retourzendingen die niet of beschadigd zouden zijn ontvangen.

'Winnaars' gebeld
All Great Dealz belt consumenten met de mededeling dat ze een prijs hebben gewonnen: een vliegreis naar een land van keuze. De 'winnaar' moet vervolgens zelf 65 euro bijbetalen. Vervolgens komt er een brief met daarin een aantal kortingsvouchers voor een nog te boeken reis en hotelovernachting. Pas in de brief staat vermeld dat terugsturen van de vouchers op eigen kosten is. Wie dit doet, is in veel gevallen nog steeds niet van het bedrijf af, meldt de Consumentenbond: uit de klachten blijkt dat All Great Dealz regelmatig beweert dat de retourzending niet of beschadigd is ontvangen. Het bedrijf probeert daarna met behulp van 'intimiderende incassopraktijken' alsnog betaling af te dwingen, aldus de bond.

'Zie af van aanbod'
De Consumentenbond adviseert de consumenten die de brief hebben ontvangen om All Great Dealz te e-mailen dat ze geen gebruik willen maken van het aanbod. Het is verstandig om in de e-mail de codes van de vouchers te melden, zodat die door het bedrijf geblokkeerd kunnen worden om discussies over de retourzendingen te voorkomen. 

Bedenktermijn van 1 jaar
Consumenten die al door een incassobureau belaagd worden, kunnen All Great Dealz wijzen op de onduidelijke verstrekte informatie; omdat er geen ontbindingsformulier bij de brief zit, heb je een bedenktermijn van 1 jaar (in plaats van 2 weken) om gebruik van te maken, stelt de Consumentenbond.

=======================================================

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Aangemaakt 17 juni 2017
Facebook: https://www.facebook.com/stopallgreatdealz
Twitter: https://twitter.com/stopgreatdealz

P.S.1 De Nederlandse Reclamecode, Code voor Telemarketing CTM:
https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=276%20&deel=2

P.S.2 Bel-me-niet register. wat is "het recht van verzet":
https://www.bel-me-niet.nl/vragen/wat-het-recht-van-verzet

P.S.3 Consuwijzer: Wilt u niet meer gebeld worden door bedrijven? Of wilt u weten wat wel en niet mag in een telemarketinggesprek? ConsuWijzer geeft u die informatie;
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/telemarketing


P.S.4 Enkele mensen die gereageerd hebben hier en elders geven de tip om als All Great Dealz belt om dan te zeggen dat je de vouchers / promo codes niet ontvangen hebt (immers All Great Dealz verstuurd ze niet aangetekend). Deze mensen stellen dat All Great Dealz dan moet bewijzen dat de ontvanger ze ontvangen heeft. Aanvullend adviseren ze om dan vervolgens de telefoon niet meer op te nemen als All Great Dealz belt. Of dit een bruikbare tips is dat weet ik niet.

zondag 2 april 2017

Grote bedrijven willen snel een groen kabinet.

In de Trouw van 29 maart 2017 staat het artikel 'Grote bedrijven willen snel een groen kabinet.


Het bedrijfsleven voert de druk op: Den Haag moet haast maken met de vergroening van Nederland. Vandaag stuurt daartoe een brede groep toonaangevende bedrijven, onder leiding van voormalig premier Jan Peter Balkenende, een oproep aan formateur Edith Schippers. Van KLM, Heineken, Philips en DSM tot AkzoNobel, Unilever, Shell en FrieslandCampina: allemaal vinden ze dat het sneller moet.

“De tijd van getreuzel moet voorbij zijn”, zegt Balkenende. ‘Actie en daadkracht’, daar vraagt hij om. De CDA-coryfee, tegenwoordig hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en adviseur bij het kantoor EY, is voorzitter van de ‘Dutch Sustainable Growth Coalition’ (DSGC). Zijn oproep volgt op het eerdere pleidooi van werkgeversvoorzitter Hans de Boer (VNO-NCW) voor een stevige klimaatagenda van het volgende kabinet.

Balkenende ziet mondiale consensus over de noodzaak voor actie om klimaatverandering tegen te gaan als ‘bindende factor in een verdeelde wereld’.

Het lijkt opmerkelijk, dat juist grote bedrijven vragen om een sterk klimaatbeleid. Maar volgens Balkenende hoort dit bij de nieuwe economische ordening. “Natuurlijk hebben we nog bedrijven die gaan voor winstbejag op korte termijn. Maar maatschappelijk verantwoord kapitalisme breekt door.”

Trouw 'Grote bedrijven willen snel een groen kabinet' 29 maart 2017
https://www.trouw.nl/groen/grote-bedrijven-willen-snel-een-br-groen-kabinet~a8382d70/

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

donderdag 16 maart 2017

Standpunt.nl woensdag 15 maart 2017 Dudok Den Haag

Woensdag 15 maart 2017 mocht ik aanwezig zijn bij de uitzending van Standpunt.nl http://www.nporadio1.nl/standpunt op locatie Dudok Den Haag, hierbij waren verscheidene "vaste" luisteraars en reageerders aanwezig (divers gezeldschap).Tijdens de uitzending heb ik ook wat mogen zeggen.

Presentator Sven Kockelmann vroeg, voor wie is integratie niet het belangrijkste thema?
Hierop stak ik mijn vinger op en antwoordde, ik vindt werkgelegenheid en veiligheid belangrijk.
Verder zei ik: Wat mij opvalt is dat Wilders een brandweerman is die brand roept maar geen branden blust. Dat Rutte tegen de onzekere kiezers zegt, beste onzekere kiezers de enige zekerheid die ik jullie biedt is dat ik Mark Rutte opnieuw minister president wil worden. En Buma presenteert zich als de verstandigste, maar is hij wel de verstandigste? Kijken we naar de sociale dienstplicht, het staand zingen van het Wilhelmus en het afpakken van het Argentijnse paspoort van Maxima, welke problemen worden daarmee opgelost?
Presentator Sven Kockelmann vroeg mij toen wat ik ga stemmen, hierop antwoordde ik dat ik dat nog niet weet. En op het behangvel (stembiljet) staan genoeg namen om een keuze uit te maken.Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

zondag 12 februari 2017

Sybrand van Haersma Buma vroeg mij 10 feb 2017 om hem scherp te houden, hierbij de mail die ik hem stuurde 12 feb 2017. En zijn reactie.

Het aanvallen van Rutte op zijn "morele leiderschap", vergroot de kans sterk dat de vraag gesteld gaat worden is Buma zelf wel een morele leider? (Buma verzocht mij 10/02/2017 te Zwolle om hem scherp te houden.)

12 februari 2017 om 20:47

Aan Sybrand van Haersma Buma

CC o.a. een aantal leden van het CDA partijbestuur

Van Gerrit Hartholt actief CDA lid

Beste Sybrand, toen jij mij vrijdagavond 10 februari 2017 te Zwolle Deltion College na afloop van de bijeenkomst aansprak (bijzondere situatie), vroeg jij aan mij om jou scherp te houden, vroeg jij mij om tips voor de campagne en stelde jij mij een aantal analytische vragen (zoals welke partijen gaan het goed doen op 15 maart 2017). Ik wist toen nog niet of ik jou (op jou verzoek) een mail zou gaan sturen, maar ik dacht op de terugweg die kans wil ik benutten, dus hierbij mijn mail om jou scherp te houden (in aansluiting op dat wat ik 10/02 al geantwoord heb) inclusief aanbevelingen voor de nu lopende en voor de toekomst van NL belangrijke campagne TK 2017.

Dank dat je mij gevraagd hebt om jou scherp te houden.

Samenvatting: Pas als de CDA leden en de kiezers merken en het gevoel hebben dat er sprake is van verbindend leiderschap in het CDA, en het CDA een cultuur organiseert waarin verschillen overbrugd kunnen worden, zal er meer enthousiasme komen voor het CDA in de richting van 15 maart 2017. Het CDA zegt dat het voor verbinden is, maar is het CDA een verbindende partij en is lijsttrekker Buma een verbindend (en morele) leider?

Omdat jij Mark Rutte (en het kabinet Rutte 2) aanvalt op het morele leiderschap, moet jij er sterk rekening mee houden dat de vraag gesteld gaat worden is Buma zelf wel een morele leider, en wat heeft Buma in de periode dat hij fractievoorzitter CDA TK fractie is (periode okt 2010 - feb 2017) gepresteerd op normen en waarden gebied? Het is niet zeker dat veel mensen op die vraag anno nu ja gaan antwoorden. Zie bijvoorbeeld de reactie van Bas de Gaay Fortman 22 januari 2017 in Buitenhof.
http://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_VPRO_7000888~bas-de-gaay-fortman-victor-molkenboer~.html
Bijzonderheid: Het CDA heeft het kabinet Rutte 2 bij heel veel voorstellen gesteund, en het CDA is mede verantwoordelijk voor bepaalde dossiers (vb allerlei regels op de arbeidsmarkt zijn in het verleden ingevoerd met steun van het CDA).

Analyse:

1) De campagne van het CDA is er op gericht, dat als de kiezers op 15 maart 2017 in het stemhokje staan, dat ze dan denken, de VVD is "niet betrouwbaar", de PVV is "niet betrouwbaar", laten we dan op het "betrouwbare" CDA stemmen (een situatie enigzins vergelijkbaar met de situatie in 2002). De vraag is of de kiezers het CDA op dit moment inderdaad als betrouwbaar zien, en of de kiezers enthousiast zijn over Buma. Tot nu toe zijn de kiezers niet bepaald enthousiast over het CDA en Buma. De vraag is waarom. Het antwoord is naar ik vermoed het volgende, en dat is dat de categorie kiezers die potentieel CDA gaan stemmen er niet van overtuigd zijn dat het CDA inderdaad betrouwbaar is, en dat deze groep kiezers tot nu toe niet erg enthousiast is over Buma.

2) Dat er op het CDA congres van 14 januari 2017 te Barneveld maar circa 1200 mensen waren (i.p.v. 1500 of meer), en dat het op de verkiezingsbijeenkomst van 10 februari 2017 te Zwolle (Deltion College) niet tjokvol was, ligt mijns inziens aan het feit dat het CDA in de periode (oktober 2010) 27 oktober 2012 - 10 februari 2017 geen (dan wel sterk onvoldoende) verbindend leiderschap heeft getoond, en niet gezorgd heeft voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Dit ondanks de dwingende aanbevelingen van de cie Rombouts. Wat waarschijnlijk ook een rol heeft gespeeld, is dat de CDA leden niet de kans hebben gehad om in 2016 hun lijsttrekker te kiezen, over waarom er voorjaar 2016 geen lijsttrekkersverkiezing in het CDA heeft plaats gevonden doen allerlei verhalen de ronde (verhalen die nu wijd en zijn bekend zijn omdat diverse mensen gepraat hebben). Wat nog veel meer mensen opviel is dat er in 2012 drommen kandidaten waren voor het lijsttrekkerschap van het CDA en in 2016 niet.

Commissie Rombouts 27 oktober 2012 dwingende aanbevelingen:
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/evaluatierapport-commissie-rombouts-roept-op-tot-eenheid/
Citaat: "Herstel de eenheid. Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden." Einde citaat.

Conclusie mijnderzijds is dat als jij Sybrand in de periode oktober 2010 - oktober 2012 een belangrijke rol had gespeeld, in het weer bij elkaar brengen van de twee groepen in het CDA (groepen ontstaan door het ingrijpende verschil van mening over de gedoogconstructie), dat jij dan daarna door veel meer mensen als moreel leider was gezien (inclusief beter verkiezingsresultaat september 2012 en een veel betere leden ontwikkeling van het CDA). En dat als jij in de periode 27 okt 2012 - 10 feb 2017 (na cie Rombouts) verbindend leiderschap had getoond (dwingende aanbeveling) en gezorgd had voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden (dwingende aanbeveling), dat jij dan anno nu door veel meer CDA leden en veel meer potentiële kiezers als moreel leider gezien zou worden. Zeggen dat Rutte geen moreel leider is, maakt jou niet automatisch een moreel leider. Dit repareren is iets wat mijns inziens rap moet gebeuren, eigenlijk al had moeten gebeuren, en is iets waarvan het niet zeker is dat dat gerepareert kan worden voor 15 maart 2017. (In deze wil ik verwijzen naar een mail van mij aan jou d.d. 2 juli 2016 om 21:40 met als titel: 'Verbinding in de samenleving oké, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA', indien er reeds zomer 2016 geschakeld was op dit onderwerp was er meer kans dat dit voor 15 maart 2017 gerepareert had kunnen worden.)

Als normen en waarden partij, hoort het CDA mijns inziens zo wie zo verbindend leiderschap te tonen in woord en daad, en zo wie zo te zorgen voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden. (Helemaal als het een dwingende aanbeveling is.)

Ik en naar ik vermoed vele andere CDA leden en vele potentiële CDA kiezers, zouden het op prijs stellen, als het CDA, vanaf nu wel verbindend leiderschap toont op diverse onderwerpen en een cultuur bevordert waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Hierbij 3 dossiers waarop het CDA tot nu toe geen verbindend leiderschap heeft getoond, en eigenlijk alsnog verbindend leiderschap dient te tonen:

A) Het CDA heeft tot op heden 12/02/2017 geen verbindend leiderschap getoond op het dossier associatieverdag met Oekraïne:
Veel CDA leden en veel potentiële CDA kiezers hebben in 2016 tijdens het referendum voor het associatieverdrag met Oekraïne gestemd of zijn toen bewust thuis gebleven (opkomst laag houden).
Trouw: Verzet CDA-achterban tegen koers Buma over Oekraïneverdrag
http://www.trouw.nl/tr/nl/39682/nbsp/article/detail/4406769/2016/11/01/Verzet-CDA-achterban-tegen-koers-Buma-over-Oekraineverdrag.dhtml
Maar 19,7% van de stemgerechtigden hebben 6 april 2016 tegen het associatieverdrag met Oekraïne gestemd, dit niet zozeer omdat ze tegen dat verdrag zijn maar meer omdat ze ontevreden zijn over de EU, en omdat ze niet willen dat Oekraïne lid wordt van de EU (of Navo) zolang in de Oekraïne veel corruptie is.
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/04/wat-betekent-de-uitslag-van-het.html
Breng de voor en tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne bij elkaar, toon verbindend leiderschap op dit onderwerp. Niet polariseren maar verbinden. Dat een flink aantal CDA EK leden naar verluidt voor het associatieverdrag met Oekraïne gaan stemmen, maakt de noodzaak om verbindend leiderschap te tonen op dit onderwerp, misschien zelfs noodzakelijk.

B) Het CDA heeft tot op heden 12/02/2017 geen verbindend leiderschap getoond op het dossier Orgaandonatie / Actieve Donor Registratie:
Veel CDA leden en veel potentiële CDA kiezers voelen wel wat voor een zachte variant van Actieve Donor Registratie (soft opt-out), dan wel een andere goede oplossing van dit al >23 jaar slepende vraagstuk.
EenVandaag: ‘Meeste CDA-kiezers voor nieuwe donorwet’
http://opiniepanel.eenvandaag.nl/uitslagen/67547/_meeste_cda_kiezers_voor_nieuwe_donorwet_
Diverse CDA leden en gezondheidsorganisaties hadden in 2016 sterk het gevoel dat de CDA TK fractie niet echt het gesprek aan wilde op dit onderwerp, er was gewoon weg geen echt gesprek (wel en flauwekulargument van de CDA TK fractie), en er was blijkbaar geen echte ruimte voor dit onderwerp als vrije kwestie bij de CDA TK fractie, iets wat wel gemoeten had.
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/fritsvlog-flauwekulargument-cda-tegen-wet-orgaandonatie
In deze is het vermeldenswaardig, dat een aantal VVD TK leden er september 2016 (door voor ADR te stemmen) er voor gezorgd hebben dat op het CDA het etitiket 'politiek irrelevant' werd geplakt.
Breng de voor en tegenstanders van Actieve Donor Registratie bij elkaar, toon verbindend leiderschap op dit onderwerp, en bevorder dat er eindelijk een keer een fatsoenlijke oplossing komt voor dit vraagstuk. Dat er circa 150 mensen overlijden jaarlijks die op een donororgaan wachten, dat probleem (en de andere problemen op dit onderwerp) had (hadden) al veel eerder adequaat oplost moeten worden. (De discussie op dit onderwerp speelt leert de ervaring al >23 jaar.) Niet polariseren maar leiderschap tonen.

C) Het CDA heeft tot op heden 12/02/2017 geen verbindend leiderschap getoond op het dossier reguleren softdrugs:
De gang van zaken zaterdag 14 januari 2017 s'ochtens, heeft duidelijk gemaakt dat het draagvlak voor reguleren van softdrugs ook onder CDA leden groeiende is. (Zie de stemmingen tijdens de deelsessie s'ochtens.)
Uit peilingen blijkt dat onder de potentiële CDA kiezers ook menigeen de criminaliteit rond softdrugs zat is, en dat het draagvlak ook onder de potentiële CDA kiezers voor regulering de afgelopen jaren gegroeid is.
Een ruime meerderheid van de achterban van politieke partijen die deze experimenten tegenhouden, blijkt voorstander van gecontroleerde hennepteelt te zijn: VVD 77%, CDA 65% en PVV 62%.
http://www.detransparanteketen.nl/upload/files/PB%20Epicurus%20Motivaction%20def.pdf
VNG: Gemeenten roepen op tot modernisering cannabisbeleid.
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/veiligheidsbeleid/nieuws/gemeenten-roepen-op-tot-modernisering-cannabisbeleid
Veel CDA burgemeesters en CDA wethouders steunen dit voorstel, m.a.v. deze mensen willen dweilen met de geldkraan dicht.
De keuze tot nu toe om de geldstroom via de achterdeur van coffeeshops min of meer te gedogen, levert de vreemde situatie op dat criminelen slapende rijk worden, en dat er vervolgens een heel apparaat opgezet moet worden om dat makkelijk verdiende geld weer bij die criminelen weg te halen. (Dat laatste is tot nu toe maar beperkt succesvol.)
Oneliner: Het gedoogbeleid tav softdrugs is soft, vooral het "subsidiëren" van de softdrugsbendes via de achterdeur van coffeeshops, is te soft voor woorden.
Vermeldens waard is dat het CDA eerder beloofd heeft om alle coffeeshops te sluiten, maar dit tijdens de kabinetten Balkenende en Rutte 1 niet gedaan heeft. Dit opnieuw beloven is dan mogelijk een loze belofte.
Indien we het hollen van hennepkwekerij naar hennepkwekerij anders kunnen organiseren (niet meer een taak van de politie), dan kunnen we politie capaciteit vrijmaken voor andere prioriteiten.
Breng voor en tegenstanders van reguleren softdrugs bij elkaar, en toon verbindend leiderschap op dit onderwerp. Er moet een einde komen aan het "subsidiëren" van de softdrugsbendes. I.p.v. dweilen met de geldkraan open (gedogen), moeten we naar dweilen met de geldkraan dicht (reguleren). Als Christen Democratische inbreng kan ingebracht worden het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en (soft)drugs. Vrij vertaald, gaan mensen (met name jongeren) geen softdrugs gebruiken omdat Buma anders foei zegt, of gaan mensen geen softdrugs gebruiken omdat ze geen behoefte aan softdrugs hebben?

Onderwerpen die campagnetechnisch kansen bieden:

1) Graag zou ik zien dat het CDA wat met deze resoluties doet:
Aangenomen voorstel: 'Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpakken terreur' (samengevat):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/resolutie-politiecapaciteit-vrijmaken.html
Minder festivals, is in deze een onvoldoende antwoord:
https://medium.com/chris-van-dam-cda/7-meer-terughoudendheid-evenementen-en-inzet-politie-7493215616dc#.urt876wnm
Aangenomen voorstel: Aanpakken illegaal vuurwapenbezit
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-aanpakken-illegaal.html
De Telegraaf: Wapenbeleid faalt
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27562100/__Wapenbeleid_faalt__.html
De huidige situatie dat softdrugs criminelen slapende rijk worden (zie de gedoogde geldkraan aan de achterdeur van de coffeeshops), maakt dat deze criminelen veel makkelijk verdient geld hebben wat ze inzetten om de bovenwereld te infiltreren, maar ook dat deze criminelen veel makkelijk verdient geld hebben wat ze o.a. gebruiken om illegale vuurwapens te kopen (er is de laatste jaren sprake van een toename van het illegale vuurwapenbezit onder softdrugs criminelen).
Er is nog een reden om te schakelen op dit onderwerp, en dat is dat er aanwijzingen zijn dat terroristen en criminelen al enige tijd nauwere banden zijn gaan onderhouden (er zijn bijvoorbeeld door criminelen wapens verkocht aan terroristen).

2) Graag zou ik ook zien dat het CDA adequaat pesten op het werk gaat aanpakken. Zoals jij mogelijk weet ben ik op een hele rare manier na 24 jaar mijn vaste baan kwijtgeraakt. Te weten mijn toenmalige werkgever (bijzonderheid CDA lid) heeft mij m.b.v. vormen van intimidatie weggepest. (De vele stress die de intimidatie van die werkgever in mijn richting veroorzaakte, droeg er toe bij dat mijn immuunsysteem door de cortisol lager werd gezet, en er op een gegeven moment kanker bij mij werd geconstateerd.) Nog sterker deze werkgever was zo brutaal om bij de rechter te zeggen, meneer Hartholt heeft Asperger en wij hebben geen passend werk voor hem, dit terwijl ik daar 24 jaar heb gewerkt met Asperger en alleen maar positieve beoordelingen. Deze werkgever heeft het gepresteerd om te liegen tegen de Arbeidsinspectie, het UWV en de rechter en is tot verbazing van velen tot nu toe niet aangesproken op dat gedrag.
Amendement 367 'Stop pesten op het werk' ingediend op concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2017/01/amendement-367-stop-pesten-op-het-werk.html
Het CDA wil treiteren en geweld tegen publieke functies aanpakken, pak dan ook pesten op het werk adequaat aan.
https://www.cda.nl/standpunten/besteideeen/treiteren-en-geweld-tegen-publieke-functies/
CDA Den Haag en CDA Amsterdam willen straatintimidatie strafbaar stellen, ga dan ook overwegen om pesten op het werk strafbaar te stellen (niet als stok om mee te slaan maar als stok achter de deur).
https://www.cda.nl/noord-holland/amsterdam/actueel/nieuws/op-aandringen-vvd-en-cda-wordt-straatintimidatie-in-amsterdam-strafbaar/
http://www.cdadenhaag.nl/nieuws/straatintimidatie-ook-in-den-haag-strafbaar
Ik zou mij er iets bij kunnen voorstellen, dat CDA en PvdA (eventueel aangevuld met andere partijen) nog voor 15 maart 2017 met plannen komen om adequaat pesten op het werk op te lossen. Aangezien EenVandaag al in 1993 over dit onderwerp een item maakte, opvallend is dat de politiek tot nu toe niet adequaat heeft opgetreden op dit voor de slachtoffers en hun families ernstige probleem (bijzonderheid is dat maatschappelijke kosten nu veelal voor de belasting en premiebetalers is en niet voor rekening pestkoppen).
http://www.binnenland.eenvandaag.nl/binnenland/verzamel/41631/pesten_van_werknemers
In deze is het vermeldens waard dat maart 2017 het ministerie van SZW met het e.e.a. komt:
http://gezondenveiligwerkt.nl/webinar-pesten-op-de-werkvloer
Citaat: "Tijdens deze conferentie wordt o.a. een ‘Roadmap voor de OR’ gepresenteerd met daarin praktische tips voor ondernemingsraden." Einde citaat. (Deze conferentie staat gepland maart 2017.)

Er zijn nog meer onderwerpen aan te wijzen die campagnetechnisch kansen bieden.

Mocht het CDA in staat zijn om in woord en daad vanaf nu 12/02/2017 verbindend leiderschap te tonen, en mocht het CDA in staat zijn om vanaf nu 12/02/2017 te zorgen voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden, en dit wordt door de CDA leden en potentiële CDA kiezers ervaren en ook zo gevoeld, dan acht ik de kans groot dat het CDA op 15 maart 2017 een goed verkiezingsresultaat behaald. In het onverhoopte geval dat het CDA dit niet kan / niet doet, dan is mijn inschatting dat het voor het CDA een moeilijk verhaal gaat worden op 15 maart 2017.

Indien op deze twee punten (verbindend leiderschap / cultuur) eerder geschakeld was tussen 27 oktober 2012 (of eerder) en 10 februari 2017, dan was de situatie nu al duidelijk anders geweest, had het CDA nu al duidelijk hoger gestaan in de peilingen, en was de kans groot geweest dat veel meer mensen naar de bijeenkomst van 10 februari 2017 te Zwolle Deltion College waren gekomen. (Dat de zaal niet vol zou zitten 10/02 dat had ik al aan zien komen.)

Moreel leiderschap vraagt niet alleen om woorden maar ook om daden (liefst de gehele periode dat iemand fractievoorzitter CDA TK fractie is in dit geval >6 jaar).
Moreel leiderschap is mijns inziens iets anders dan een stijlzwijgende wapenstilstand met de PVV:
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/01/deal-tussen-cda-en-pvv-bijna-zoals-in-2002-2956321W/

Het hele proces van het terug laten keren van het vertrouwen in het CDA, liefst voor 15 maart 2017 (kort dag), kan versneld worden, echter dan zijn er bijzondere maatregelen nodig.
Blog: Wil het CDA 35 zetels of 17 zetels halen bij Tweede Kamer verkiezingen 2017 ?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/wil-het-cda-35-zetels-of-17-zetels.html
Felle reacties op ‘nominatie’ Enschedeër Omtzigt als CDA-lijsttrekker
http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/felle-reacties-op-nominatie-enschede%C3%ABr-omtzigt-als-cda-lijsttrekker-1.6558538
Citaat: "De twee initiatiefnemers worden bestempeld als onruststokers. „We vinden echter dat het goed is voor de partij als er toch een open lijsttrekkerverkiezing komt. Het CDA staat in de peilingen al maandenlang op 17 zetels, en dat gaat met Buma niet veranderen." Einde citaat.
De voorspelling dat het CDA met Buma op circa 17 zetels zou blijven staan, is tot nu toe uitgekomen.

Scenario's:
- Indien Buma lijsttrekker blijft, dan is er een kans dat het CDA langzamerhand gaat stijgen in de peilingen richting 15 maart 2017, echter het CDA is tijdens debatten kwetsbaar.
(Voorbeelden: Beste Sybrand je geeft nu aan dat jij normen en waarden belangrijk vindt, maar waaruit blijkt dat jij een moreel leider bent? En wat heb jij in de periode dat jij fractievoorzitter CDA TK bent, okt 2010 - feb 2017 gepresteerd op het onderwerp normen en waarden?)
Partijvergelijking: Overeenkomst stemming moties CDA VVD is 73%
https://partijgedrag.nl/partijgelijkenis.php
Rutte II deed grotendeels wat het beloofde in 2012
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/13/rutte-ii-deed-grotendeels-wat-het-beloofde-in-2012-6201907-a1541244
Citaat: "Het CDA stemde bijvoorbeeld voor 267 van de 310 wetsvoorstellen van Rutte II (86 procent)." Einde citaat.
- In het scenario dat er bijzondere maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld een andere lijsttrekker, dan praten we over een gamechanger, en nemen de kansen voor het Christen Democratisch Appel duidelijk toe. In deze is het vermeldens waard dat in 2002 Jan Peter Balkenende een New Kid on the Block was, en is er volgens deskundigen anno 2017 sprake van een anti-extablisment sentiment.
Als het zo is dat het CDA met een andere lijsttrekker 5 of meer zetels meer kan halen dan met Buma, dan zou ik als ik het CDA was daar serieus over nadenken. En mocht zo'n ingrijpende wijziging een echte gamechanger worden, dan zit er mogelijk zelfs nog meer in (als het CDA met een andere lijsttrekker op 13 maart 2017 hoger staat in de peilingen als de PVV of de VVD dan komt dat geplande debat in een ander daglicht te staan).

Tot zover mijn reactie op jou verzoek 10/02/2017 om jou scherp te houden.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Sybrand het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart hartholtcda (at) gmail.com (contactgegevens ingekort)
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S.1 Biografie Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/biografie-gerrit-hartholt.html
Ik verbaas mij nog steeds over wat het CDA gedaan heeft (dan wel niet gedaan heeft) met de aangenomen 9 resoluties (en amendementen) waar ik de initiatiefnemer van ben, dan wel nou betrokken ben geweest.
Enige informatie over Asperger:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/11/kenmerken-kwaliteiten-van-asperger.html

P.S.2 De toezegging die telefonisch aan mij gedaan is 24 oktober 2016 door iemand in het CDA, over dat er gepraat mag worden in het CDA over verbindend leiderschap en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden, is tot op heden 12/02/2017 niet gestand gedaan. https://www.petities.nl/petitions/pieter-omtzigt-moet-lijsttrekker-cda-worden-tk-2017

P.S.3 Mocht het campagneteam met mij en eventueel anderen van gedachten willen wisselen, bijvoorbeeld over politiecapaciteit vrijmaken voor aanpakken terrorisme, ze mogen mij bellen.


P.S.4 N.a.v. de column 'De lieve fractie van het CDA' heb ik mail contact gehad met Jos Heymans, bijgaand zijn reactie op mijn mail:
http://www.rtlnieuws.nl/columns/column/jos-heymans/de-lieve-fractie-van-het-cda
Citaat uit de column: "Je kunt niet zeggen dat het CDA de laatste jaren een verrijking is geweest voor het politieke debat. De fractie is bij grote maatschappelijke onderwerpen haar verantwoordelijkheid uit de weg gegaan. De partij die nog niet zo lang geleden meer dan 50 zetels in de Kamer bezette, acht jaar achtereen de premier leverde, is nauwelijks zichtbaar." Einde citaat.
Deze tekst geeft te denken.


P.S.5 Hierbij een onderzoek van Peil.nl Sterke en zwakke kanten van lijsttrekkers voor start campagne:
https://www.noties.nl/v/get.php?a=peil.nl&s=weekpoll&f=2017-01-08b.pdf
Bijgaand het overzicht met scores van de lijsttrekkers bij hun eigen kiezers, bij de eigen kiezers van het CDA vindt 64% Buma een goede leider, van alle kiezers vindt 17% Buma een goede leider.


P.S.6 Bijgaand de grafiek van het CDA (trend) peilingwijzer Tom Louwerse:
http://peilingwijzer.tomlouwerse.nl/p/laatste-cijfers.html
Ik zou mij kunnen voorstellen, dat het campagneteam nieuwsgierig is waarom er maar 1200 mensen naar het CDA congres van 14 jan 2017 kwamen, en waarom het niet tjokvol was op de bijeenkomst van 10 feb 2017 te Zwolle en waarom het CDA al lange tijd zo rond de 16 a 17 zetels schommelt.


P.S.7 Bijgaand een plaatje met informatie over hoe doen politieke partijen het op facebook (begin feb 2017):
https://medium.com/@Sybren_/de-facebook-verkiezingen-a101fb99b61a#.589pokoo7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10myPKBb6B9qU0Auf58c4cOcO9FfwMa55hup2nVIcEVQ/edit#gid=0


P.S.8 Bijgaand een screenshot van APPél de CDA campagne app 50+ downloads Google Play store d.d. 20170212

P.S.9 De strategie van het CDA om fors in te zetten op regionale kandidaten, heeft mijns inziens pas echt zin als het CDA landelijk de boel goed op orde heeft. Anno nu 12 feb 2017 heeft het CDA landelijk de boel mijns inziens nog niet goed genoeg op orde (zie de inhoud van deze mail). De periode tussen nu 12 februari 2017 en 15 maart 2017 is kort dag wil het CDA de boel alsnog op orde brengen. Een van de redenen waarom ik, voorjaar 2016 voorstander was van een lijsttrekkersverkiezing in het CDA, en begin juli 2016 (mails) en oktober 2016 (petitie Omtzigt lijsttrekker) aan de bel heb getrokken, is omdat ik er voor wilde zorgen dat er tijdig geschakeld zou worden.

========================================================

Korte mailreactie Annemieke Kraaijenbrink secretaresse van Sybrand van Haersma Buma, d.d. 14 februari 2017 om 15:37 uur.


========================================================

Korte mailreactie van Sybrand van Haersma Buma 23 februari 2017 om 16:09, n.a.v. mijn mail d.d. 12 feb 2017.
Beste Gerrit,

Dank voor je uitgebreide mail. Het was leuk om je te spreken tijdens de manifestatie in Zwolle. Afgelopen vrijdag hadden we een vergelijkbare bijeenkomst in Den Haag. Nu beginnen de grote debatten.
Veel dank voor je tips, die ik goed tot mij zal nemen.

Met hartelijke groeten,

Sybrand Buma

========================================================

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

dinsdag 31 januari 2017

Ingezonden brief in het Algemeen Dagblad 31 januari 2017 over "asociale" arbeidsmarkt

Op dinsdag 31 januari 2017 heeft het Algemeen Dagblad een ingezonden brief van mij gepubliceerd, over de "asociale" arbeidsmarkt en de reactie van Sybrand van Haersma Buma op de "asociale" plannen van de VVD met de arbeidsmarkt.

Dit is de tekst die ik ingestuurd heb naar het Algemeen Dagblad:

========================================================

"Asociale" arbeidsmarkt

Buma stelt zaterdag dat het plan van de VVD voor de arbeidsmarkt asociaal is. Dat het CDA de "asociale" arbeidsmarkt wil hervormen is een goede zaak, maar dat de huidige regels op de arbeidsmarkt "asociaal" zijn, is toch mede aan het CDA te danken? De huidige regels voor arbeidsmigranten, uitzendkrachten en ZZP'ers zijn namelijk mede door het CDA ingevoerd. De timing van de boodschap van Buma is ook opvallend, want diverse problemen die Buma nu aankaart waren al begin 2014 (en eerder bekend), waarom komt Buma daar nu mee en heeft hij deze problemen niet eerder nadrukkelijk aangekaart? Ik denk dat menige kiezer het CDA dankbaar zou zijn geweest als het CDA hier eerder nadrukkelijk werk van had gemaakt. Nog sterker als het CDA de genoemde problemen eerder nadrukkelijk had aangekaart dan was de boodschap van Buma (zie AD 28 jan 2017) geloofwaardiger geweest. Nog sterker veel kiezers vragen zich op dit moment af of dat wat Buma in het AD zei over de "asociale" plannen van de VVD verkiezingspraat is ja of nee.

Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

========================================================

De redactie van het AD heeft mijn ingezonden brief iets ingekort, en iets veranderd.


Foto van de ingezonden brief.

Deze ingezonden brief heb ik geschreven n.a.v. dit artikel van 28 januari 2017.
'Plan van de VVD voor arbeidsmarkt is asociaal'

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

zaterdag 28 januari 2017

Het CDA bepleit hervorming huidige "asociale" arbeidsmarkt. Reactie mijnerzijds.

In een interview in het Algemeen Dagblad 28 januari 2017 bepleit het CDA bij monde van Sybrand van Haersma Buma een hervorming van de huidige "asociale" arbeidsmarkt.

Mijn reactie: Goed dat het CDA de huidige "asociale" arbeidsmarkt wil hervormen, maar de "asociale" regels die er nu zijn op de arbeidsmarkt, die zijn toch mede dankzij het CDA ingevoerd?

Nog een opvallend punt is de timing, als het CDA in de periode eind 2013 - januari 2017 (ruim 3 jaar) meer werk van de in het artikel genoemde punten had gemaakt, dan was Buma nu geloofwaardiger geweest, en had het CDA in 2014 en 2015 betere verkiezingsresultaten kunnen behalen bij de gemeenteraads verkiezingen 2014, Europese verkiezingen 2014, provinciale staten verkiezingen 2015 en tussentijdse verkiezingen zoals in Meierijstad 2016.

Anders verwoord, eerder schakelen op dit dossier had de arbeidsmarkt al veel eerder minder "asociaal" kunnen maken.

Verder valt op dat het CDA het recht van de sterkste op de arbeidsmarkt afwijst, dat is een goede zaak, maar waarom is dan het genuanceerde amendement (samengevat) 'stop pesten op het werk' dan afgewezen?

Amendement 367 'Stop pesten op het werk' ingediend op concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2017/01/amendement-367-stop-pesten-op-het-werk.htmlPortret van de politiek leider van het CDA, Sybrand Buma. © Pim Ras Fotografie

AD 28 januari 2017: 'Plan van de VVD voor arbeidsmarkt is asociaal'
http://www.ad.nl/binnenland/plan-van-de-vvd-voor-arbeidsmarkt-is-asociaal~a6732d4e/

Enige achtergrond informatie:

Het thema arbeidsmigranten heeft ondergetekende o.a. april 2014 ingebracht, o.a. met de petitie 'Geen Woorden maar Banen'.
https://petities.nl/petitions/geen-woorden-maar-banen/signatures?locale=nl
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/oproep-onderteken-de-petitie-geen.html
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/persbericht-werkzoekende-start-petitie.html

Verder is ondergetekende initiatiefnemer van het aangenomen voorstel 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken'. Ook van dit voorstel is het e.e.a. terug te vinden in het CDA verkiezingsprogramma 2017 -2021.

'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA