zondag 14 augustus 2016

Veel bezoek uit Rusland op mijn weblog? Out of the blue. Waarom?

Tot mijn verbazing kreeg ik in de week van 07 augustus 2016 t/m 13 augustus 2016, volgens de bij mijn weblog behorende teller, veel bezoek uit (via Rusland) van 3885 pageviews op mijn weblog. Ook daarna is er sprake van veel pageviews uit (via Rusland) op mijn weblog. Kan iemand uitleggen hoe dat zit?


Printscreen statistiek weblog Gerrit Hartholt (publiek) van 1 week in aug 2016

Uit de statistiek blijkt ook dat dit grote aantal pageviews op mijn weblog gedaan is voor 94% m.b.v. Internet Explorer, iets dat de afgelopen jaren (5,5 jaar) gemiddeld maar 34% is. Ook dit geeft aan dat het grote aantal pageviews op mijn weblog in deze week bijzonder is geweest.

In 14 dagen tijd (begin aug 2016) zijn er 4.916 pageviews op mijn weblog geweest, dat is meer dan het gemiddelde van circa 2.500 gedurende een hele maand (gemiddelde over de periode jul 2015 - jul 2016).


Printscreen grafische weergave pageviews weblog Gerrit Hartholt jul-aug 2016

Verder meldt de statistiek dat dit fenomeen (veel bezoek uit / via Rusland) zich plotseling is voor gaan doen sinds 07 aug 2016 (out of the blue).
- 01 aug 2016 =    71 pageviews
- 02 aug 2016 =   52 pageviews
- 03 aug 2016 = 102 pageviews
- 04 aug 2016 =   61 pageviews
- 05 aug 2016 =   71 pageviews
- 06 aug 2016 =   59 pageviews
- 07 aug 2016 = 800 pageviews (merendeel uit / via Rusland)
- 08 aug 2016 = 885 pageviews (merendeel uit / via Rusland)
- 09 aug 2016 = 820 pageviews (merendeel uit / via Rusland)
- 10 aug 2016 = 597 pageviews (merendeel uit / via Rusland)
- 11 aug 2016 = 428 pageviews (merendeel uit / via Rusland)
- 12 aug 2016 = 268 pageviews (merendeel uit / via Rusland)
- 13 aug 2016 = 370 pageviews (merendeel uit / via Rusland)
- 14 aug 2016 = 415 pageviews (merendeel uit / via Rusland)
- 15 aug 2016 =   51 pageviews
- 16 aug 2016 =   43 pageviews
- 17 aug 2016 =   43 pageviews
- 18 aug 2016 =   50 pageviews
- 19 aug 2016 =   49 pageviews
- 20 aug 2016 =   54 pageviews

Groet Gerrit Hartholt

donderdag 14 juli 2016

Windhoos (of valwind) richt donderdag 30 juni 2016 schade aan in Dedemsvaart

Op donderdag 30 juni 2016 heeft een plaatselijke windhoos (of valwind) schade aangericht in het centrum van Dedemsvaart. De schade was vrij plaatselijk, en bestond uit een opgetild dak, omgewaaide objecten als aanhangers, afgewaaide takken en dakpannen en schade aan o.a. auto's. Naar verluidt duurde de windhoos (valwind) niet zo lang en was die vrij plaatselijk. Deze windhoos (valwind) was onderdeel van een flinke zomerse bui.


Grafische uitleg valwind

Schade door windhoos in Dedemsvaart
http://nos.nl/artikel/2114595-schade-door-windhoos-in-dedemsvaart.html

'Windhoos richt grote schade aan in Dedemsvaart'
http://www.nu.nl/binnenland/4286293/windhoos-richt-grote-schade-in-dedemsvaart.html


Aanhangers vliegen kanaal in tijdens windhoos Dedemsvaart

Windhoos richt ravage aan in Dedemsvaart
http://www.hartvannederland.nl/nederland/overijssel/2016/flinke-windhoos-richt-ravage-aan-dedemsvaart/

Schade door windhoos Dedemsvaart
http://www.telegraaf.nl/binnenland/26123842/__Schade_door_windhoos_Dedemsvaart__.html

Ravage door windhoos in Dedemsvaart
http://www.dvhn.nl/drenthe/Ravage-door-windhoos-in-Dedemsvaart-21469989.html

Ravage in Dedemsvaart; windhoos veroorzaakt veel schade
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=247551


Een deel van het dak van het pand waar woonwinkel Sipkema in gezeten had werd door de windhoos (valwind) opgetild.

'Valwind teisterde Dedemsvaart donderdagavond'
Citaat: "Volgens de ooggetuigen die Simcic sprak en waar in Dedemsvaart de schade het grootst is, gebeurde het binnen een vierkante kilometer." Einde citaat.

RTV Oost: Dedemsvaart likt wonden na natuurgeweld:


Artikel: Was het nou een windhoos of een valwind gisteravond in Dedemsvaart?
Citaat: "Weerman Martin Bosch van RTV Oost zegt dat hij ooggetuigen nodig heeft van het fenomeen. Als er een slurf te zien is geweest is sprake van een windhoos zegt hij. Tot nu toe zijn daar geen meldingen van bekend. Waarschijnlijk dus een valwind, maar in de volksmond in Dedemsvaart gaat het vandaag over niets anders dan de schade door de windhoos." Einde citaat.

Groet Gerrit Hartholt inwoner van Dedemsvaart
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Het toeval wilde dat ik kort na deze windhoos (valwind) in het centrum van Dedemsvaart moest zijn, toen ik in daar arriveerde had ik zoiets van wat is hier gebeurd (bleek een plaatselijke windhoos / valwind te zijn geweest). Voor zover ik het kan inschatten, valt de schade in totaal mee. Voor zover bij mij bekend heeft het pand waar het dak van werd opgetild de meeste schade geleden (zie video).

woensdag 6 juli 2016

Evaluatierapport commissie Rombouts na verkiezingsnederland CDA Tweede Kamer verkiezingen 12 september 2012


Heeft het CDA de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts uitgevoerd?

Na de verkiezingsnederlaag voor het CDA tijdens de Tweede Kamer verkiezingen 12 september 2012 (13 zetels voor het CDA), werd door het CDA de commissie Rombouts ingesteld die in een hoog tempo onderzoek deed en op het CDA congres van zaterdag 27 oktober 2012 haar rapport presenteerde. De vraag anno 2016 is, heeft het CDA de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts uitgevoerd?


Foto ANP / Robin Utrecht


Op de CDA website staat het volgende over dit rapport:
https://www.cda.nl/actueel/toon/evaluatierapport-commissie-rombouts-roept-op-tot-eenheid/

====================================================

Op het CDA najaarscongres in de Doelen in Rotterdam presenteerde de Evaluatiecommissie van het CDA haar eindrapport met de titel ‘Om eenheid en inhoud’.

De commissie – onder voorzitterschap van Ton Rombouts, burgemeester ‘s-Hertogenbosch – onderzocht in opdracht van het partijbestuur de verkiezingsnederlaag bij de afgelopen verkiezingen. Het CDA verloor daar 8 zetels en eindigde op een historisch dieptepunt van 13 zetels. De commissie plaatst het verlies in een neergaande trend, waarbij de partij sinds 2006 70% van haar electoraat – 1,8 miljoen kiezers -  kwijtraakte.

Oorzaken
De commissie ziet drie oorzaken voor deze neergang. Op de eerste plaats de onduidelijkheid van de boodschap; waar staat het CDA voor? Op de tweede plaats de onenigheid in eigen geledingen die daar het gevolg van was. De commissie noemt tenslotte ook de onbekendheid van lijsttrekker en kandidaten bij de kiezer, maar maakt dat punt nadrukkelijk ondergeschikt aan de eerstgenoemde oorzaken.

Werk aan de winkel maar geen bijltjesdag
De commissie benoemt de grote urgentie waarmee het CDA aan de slag moet en geeft aan dat er veel werk aan de winkel is. “CDA leden willen geen bijltjesdag. Ze zoeken liever naar oplossingen dan naar schuldigen. De oorzaak voor de verkiezingsnederlaag zit veel te veel in de partij verweven om hiervoor één of twee mensen als verantwoordelijken aan te wijzen" aldus commissievoorzitter Rombouts.

Aanbevelingen
De commissie doet een aantal dwingende aanbevelingen.

•    Herstel de eenheid. Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.
•    Laat dappere, onbevangen CDA-politici met lef een eigentijds en onderscheidend geluid horen. Het CDA-gedachtegoed in het rapport van het Strategisch Beraad biedt daar alle handvatten voor. Maak het concreter en houd het actueel.
•    Verleg de koers van Den Haag naar de maatschappelijke partners en de regio. Onderstreep in woord en daad dat de samenleving vorm krijgt door het werk van mensen in de scholen, ziekenhuizen, kinderopvang en in verenigingen. CDA-volksvertegenwoordigers moeten wat zij daar zien en horen vertalen in politieke activiteiten.

Commissie
De commissie Rombouts is door het partijbestuur ingesteld op 24 september jl. De opdracht was om een compact onderzoek te verrichten naar de verkiezingsuitslag van 12 september. Voor dit onderzoek heeft de commissie gesproken met ruim 150 mensen binnen en buiten de partij en ontving zij meer dan 1000 mails en brieven.

De commissie bestond uit: Ton Rombouts (voorzitter), Marc Breugelmans, Dirk Gotink, Heleen Herbert, Froukje de Jonge, Lionel Martijn en Ciel Stevens-Meewis.

====================================================

Graag zou ik zien dat in de loop van 2016 bekeken wordt in het CDA of de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts zijn uitgevoerd, met name op de punten:
- Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.
- Laat dappere, onbevangen CDA politici met lef een eigentijds en onderscheidend geluid horen.
- Verleg de koers van Den Haag naar de maatschappelijke partners en de regio.

Een CDA lid wees mij terecht op het rapport van de commissie Frissen (verscheen najaar 2010), en stelde de vraag wat is er met de aanbevelingen van de commissie Frissen gebeurd?

Rapport Frissen 12/11/2010:
https://www.cda.nl/actueel/toon/rapport-frissen-1/

Verder na de klap (rapport cie Frissen):
www.ru.nl/publish/pages/662748/frissen

Een aanbeveling uit het rapport van de cie Frissen dat ik mij goed herinner is om alle kennis in het CDA en aan de randen van het CDA te benutten, de vraag is nu of dat in de periode tussen het verschijnen van het rapport van de cie Frissen en anno nu (juli 2016) is gebeurd? En natuurlijk kan er dan ook gevraagd worden wat is er met de andere aanbevelingen van de cie Frissen gebeurd?

Wellicht is het interessant om het rapport Waarden Democratie Maatschappelijk initiatief er ook bij te betrekken.

Ga naast mensen staan en durf ruimte te geven
https://www.cda.nl/partij/metagroepen/interview-democratie/

Drieluik Waarden Democratie Maatschappelijk initiatief van drie metagroepen:
https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/CDA/Documenten/2014/CDA_metagroepen.pdf

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt actief CDA lid
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 4 juli 2016

Mijn reactie op het artikel: 'CDA: toon lef en steun de EU zonder reserve!'

Op 04 juli 2016 schreef Jan Jacob van Dijk het artikel 'CDA: toon lef en steun de EU zonder reserve!'

CDA: toon lef en steun de EU zonder reserve!
https://www.linkedin.com/pulse/cda-toon-lef-en-steun-de-eu-zonder-reserve-jan-jacob-van-dijk?trk=hb_ntf_MEGAPHONE_ARTICLE_POST


Dit is mijn reactie:

Geachte meneer van Dijk, beste Jan Jacob.

Dank je wel voor jou artikel.

Voordat het CDA zonder reserve steun voor de EU uitspreekt, wil ik er wel op wijzen dat veel mensen het gevoel hebben dat de EU er niet voor hen is. Daar zijn meerdere redenen voor (lijst is niet uitputtend).

- Hoe kan het nou dat arbeidsmigranten in een EU land kunnen werken, en daarbij (om soms onduidelijke redenen) goedkoper zijn dan de inwoners van dat EU land zelf?
- Hoe kan het nou dat de EU in 2015 haar zaakjes niet op orde had inzake het belangrijke vluchtelingenvraagstuk?
- Waarom zijn de banken, de Euro, Griekenland, Cyprus, etcetera en de schatkisten wel gered, maar de burgers en de banen tot op heden niet?
- Waarom vindt het geld en energie verspillende verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg nog steeds plaats?
- Waarom ontwikkelde de EU plannen om chocolade sigaretten te verbieden, met als argument dat de EU bang was (is) dat kinderen dan makkelijker tabak gaan roken?

Anders geformuleerd, het lijkt mij niet verstandig om zonder reserve steun voor de EU uit te spreken.
Zie ook het door mij geschreven artikel 'Wankelt Europa na Brexit en "Independance Day" Engeland?'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/06/wankelt-europa-na-brexit-en.html

Tot zover.

Jan Jacob het beste.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

zondag 3 juli 2016

Je gaat naar een bruiloft en neemt mee, heel veel Nijntje spullen.

Nadat mijn vrouw en ik op onze bruiloft veel peper en zout stelletjes kregen, hadden wij ons voorgenomen als binnen de familie een naast familielid zou gaan trouwen om dan ook met een "verrassing" voor het bruidspaar te komen. Deze verrassing werd (door enige toeval) een actie om heel veel Nijntje spullen aan het bruidspaar kado te doen. Nijntje kado's variërend van een Nijntje postzegel, via Nijntje boekjes, video's, speelgoed en DVD's tot aan een Nijntje opblaasboot aan toe. Op deze pagina een kleine impressie.


Nijntje opblaasboot één van de vele Nijntje kado's


Bruidspaar met heel veel Nijntje spullen


Een Nijntje mokkenset is ook onderdeel van de vele Nijntje kado's


Een Nijntje speelgoed vliegtuig (electronica) is ook onderdeel van de vele Nijntje kado's


Nijntje boekensteunen zijn ook onderdeel van de vele Nijntje kado's


De Nijntje kadoos ingepakt en al ingeladen in de auto


De Nijntje kado's ingepakt en al en klaar voor transport naar de bruiloft.

Het was bijzonder voor ons (de bedenkers en uitvoerders van deze bruiloftsstunt) om te merken dat de andere bruiloftsgasten vanaf een bepaald moment enthousiast meededen aan deze verrassing voor het bruidspaar. En na het uitpakken werd er door de op deze bruiloft aanwezige kinderen flink mee gespeeld. Wat het bruidspaar met de grote hoeveelheid Nijntje kado's gaat doen, dat is aan het bruidspaar en dat zal de tijd leren.

Het bruiloftfeest waar dit blogartikel over gaat vondt plaats op vrijdag 01 juli 2016.

Groet Gerrit Hartholt

P.S.1 Het merendeel van al deze Nijntje kado's is verworven via rommelmarkten.

P.S.2 Toen het bruidspaar begin 2016 aangaf dat er enige tijd tussen de voltrekking van het huwelijk en de kerkelijke inzegening van het huwelijk zou zijn, onder het motto dat geeft de familie de tijd om het e.e.a. voor te bereiden, heb ik als antwoord gegeven dat het bruidspaar niet weet hoe lang de voorbereidingen al gaande waren. Op dat moment waren de voorbereidingen namelijk al meer dan 5 jaar gaande, dit in de vorm van het bezoeken van rommelmarkten en aldaar het kopen van tweede hands Nijntje spullen.

zaterdag 25 juni 2016

Meegewerkt aan een beleidsinterview i.h.k.v. aanpakken pesten op het werk in opdracht Ministerie SZW en Sociale Partners

Vrijdag 24 juni 2016 heb ik meegewerkt aan een beleidsinterview in het kader van het maken van een beleidsinventarisatie aanpakken pesten op het werk. Dit in opdracht van het Ministerie van SZW en de Sociale Partners. Het beleidsinterview duurde circa 1,5 uur dit exclusief de voorbereidingstijd.


Cartoon over pesten op het werk door Arend van Dam

==============================================

Beste meneer Hartholt,
 
Morgenochtend om 10 uur spreken wij elkaar in het kader van de Quick Scan Pesten, die ik momenteel verricht voor het Ministerie van SZW en sociale partners.
 
Hierna treft u de vragen aan die ik graag met u bespreek tijdens het gesprek. Overigens wijs ik u er vooraf op dat het hier gaat om pesten tussen collega’s en tussen leiding en medewerkers. Pesten door externen (patiënten, cliënten, klanten e.d.) is niet deel van de raadpleging.
 
Naast een kennismaking wil ik u om te beginnen aan het begin van het gesprek informeren over het doel van het gesprek en de Quick Scan. Bovendien wil ik met u afspraken maken over de wijze waarop ik de uitwisseling tijdens het gesprek gebruik.
 
Aansluitend wil ik graag uw mening en visie op een aantal zaken horen. De eerste vragen zijn vooral voor mijzelf bedoeld om goed in beeld te krijgen hoe u tegen het vraagstuk aankijkt, de antwoorden op de laatste vragen vormen direct input voor terugkoppeling naar SZW en de sociale partners.

Het gaat concreet om de volgende vragen:
- Welke vormen van pesten komt u tegen binnen uw werkzaamheden? Ik denk dan aan verschillende vormen als individu – individu, pesten binnen een groep, pesten vanuit leidinggevenden, institutioneel pesten (pesten als element in de managementstijl), maar misschien maakt u op andere manieren onderscheid. Maakt het volgens u nog uit bij het ontwikkelen van een aanpak in een organisatie om welke vorm het gaat? Zijn er volgens u risicofactoren binnen organisaties die pestgedrag bevorderen of juist ‘dempen’?

- Zijn er ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die naar uw mening invloed hebben op pestgedrag?

- Wat is naar uw mening de stand van zaken in de aanpak rond pesten nu in vergelijking met eerdere jaren (als u daar een beeld van heeft)? Wat moet er volgens u vooral gebeuren de komende jaren en wat moet hiervan het doel zijn?

- Wat is volgens u bij een aanpak gericht op het voorkomen van pesten en het aanpakken van pestgedrag daadwerkelijk effectief en wat minder? Wat zijn volgens u bij het ontwikkelen van een aanpak rond pesten de meest lastige aspecten in een organisatie om te tackelen? En wat ziet u in organisaties vooral mis gaan, welke blokkades ziet u vooral? Kan hier door sociale partners en overheid op de een of andere manier ondersteunend aan tegemoet gekomen worden?

- Welke actoren op de werkvloer zijn volgens u de belangrijkste bij het opzetten van een effectieve aanpak? Wat kunnen sociale partners c.q. overheid aan (aanvullende) informatie en ondersteuning bieden om deze actoren te ondersteunen en te stimuleren? Welke informatie en ondersteuning die door sociale partners en ministerie nu al is ontwikkeld t.a.v. effectieve aanpak van pesten is voor actoren zinvol, welke in uw ogen minder?

- Zijn er voor slachtoffers van pesten zaken op te pakken / aan te bieden (buiten datgene dat nu al bestaat), die het hen gemakkelijker maken om hun situatie goed op te lossen? Ziet u hier een rol voor sociale partners c.q. ministerie van SZW weggelegd?
 
Tot slot hoor ik graag van u of u goede voorbeelden kent van ‘goede praktijken’ in organisaties en/of branches. Zijn er mensen die voor mij in het kader van de Quick Scan interessante gesprekspartners zijn?
 
Met vriendelijke groeten,

==============================================

De boven vermeldde tekst (uit een mail) is door mij iets ingekort op praktische redenen.

Tijdens dat beleidsinterview heb ik diverse zaken aangegeven, waaronder (lijst is niet compleet):
- Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht, niet als stok om mee te slaan maar als stok achter de deur.
- Zero-tolerancebeleid.
- Stimuleer adequaat optreden tegen pesten op het werk.
- Onafhankelijke vertrouwenspersonen, onafhankelijke klachtencommissies, onafhankelijke mediators, onafhankelijke deskundigen, onafhankelijke bedrijfsartsen (etcetera).
- Hulp voor bestaande slachtoffers van pesten op het werk. Of te wel niet alleen nieuwe slachtoffers voorkomen zoals nu gebeurt met campagnes als 'Herken Pesten' en 'Moet Toch Kunnen?' maar ook bestaande slachtoffers adequaat helpen.
- Aanpassing Wet Verbetering Poortwachter ter voorkoming dat het UWV (per ongeluk) werknemers terugduwt in ziekmakende situaties. (Dit is vooral belangrijk in situaties waarin de werkgever een werknemer probeert weg te pesten.)
- Mediation tijdig inzetten. (Als mediation niet tijdig ingezet wordt dan heeft het geen zin meer.)
- Langdurige procedures zijn stressvol en daardoor riskant voor slachtoffers van pesten op het werk.
- Handhaving.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Ervaringsdeskundige (slachtoffer pesten op het werk / herstel)
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Adriba VU heeft de opdracht gekregen om de banden met Stichting Pesten op de werkvloer te verbreken

Na een klacht van mij over Stichting Pesten op de werkvloer ingediend bij de Vrije Universiteit (via faculteitsbestuur Feweb VU en behandelt door bestuur Postgraduate School Vrije Universiteit), kreeg ik 14 juni 2016 bericht dat de Vrije Universiteit aan Adriba VU de opdracht heeft gegeven om alle banden met Stichting Pesten op de werkvloer te verbreken.

De Vrije Universiteit ziet in de aangeleverde bewijzen genoeg redenen om te twijfelen aan de goede bedoelingen van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer.

==============================================

Geachte heer Hartholt,

Als voorzitter van de Postgraduate School van de Vrije Universiteit waaronder Adriba en de heer Rietdijk vallen, schrijf ik naar aanleiding van uw klacht d.d. 24 mei 2016. U geeft aan dat er mogelijk sprake is van onzorgvuldig handelen van Adriba en dat er mogelijk niet integer gehandeld is door de stichting pesten op de werkvloer. Laat ik voorop stellen dat wij niet kunnen oordelen over de stichting, daartoe ontbreekt ons de informatie. Wel constateer ik dat afspraken betreffende ieders verantwoordelijkheid bij de organisatie van het congres niet altijd even duidelijk zijn. Dat dit op u overkomt als een vorm van ongewenste belangenverstrengeling, nemen wij zeer serieus. Immers, onze reputatie staat of valt met de kwaliteit die wij leveren, zelfs als wij niet verantwoordelijk zijn voor de organisatie maar daar met sprekers wel aan deelnemen.

U stelt dat het programma vooral een programma voor professionals is en niet een programma voor slachtoffers; kortom, slachtoffers hadden überhaupt niet benaderd moeten worden om aan het programma deel te nemen. Al ben ik zelf niet aanwezig geweest en kan ik derhalve ook niet op grond van de inhoud van het programma daar over oordelen, toch meen ik dat u hier terecht een punt van maakt. Ook dit toont eens te meer aan dat, zeker met zo’n gevoelig onderwerp, er ook van de kant van Adriba veel zorgvuldiger had moeten worden gehandeld. Op zijn minst had men zich vooraf op de hoogte moeten stellen voor wie het congres wel en voor wie het niet bedoeld was en of men zich daar in de acquisitie van deelnemers ook aan gehouden heeft.

Tot slot, stelt u in uw schrijven ook dat de stichting naar uw mening de naam van de VU heeft gebruikt voor persoonlijk gewin. Verbinding van de naam VU aan een evenement met de buitenwereld/derden schept verwachtingen en verantwoordelijkheden. Hierbij hoort dat er ten alle tijde voor wordt gewaakt dat de naam van de VU voor persoonlijk gewin van betrokkene(n) wordt aangewend (of dat die indruk wordt gewekt).Wij nemen uw punt dan ook zeer serieus en zijn hierover het gesprek aangaan met de heer Rietdijk als eindverantwoordelijke voor Adriba. Wij kunnen niet vaststellen of er daadwerkelijk misbruik van onze naam is gemaakt, desondanks hebben wij met de heer Rietdijk afgesproken dat Adriba geen relatie met de stichting meer zal onderhouden en eventueel nog bestaande relaties verbreekt.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

==============================================

Hierbij één klein voorbeeld vreemde werkwijze voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer.

Volgens o.a. Magazine 3 Pesten op de werkvloer, vondt op 29 januari het eerste Congres Pesten op de werkvloer plaats te Haarlem. Dit terwijl die zelfde Stichting, op 11 december 2015 te Groningen een "Groot congres" hield. M.a.w. niet het congres van 29 jan 2016 was het eerste congres zoals Stichting Pesten op de werkvloer beweert, maar het congres van 11 december 2015 was het eerste congres.

Magazine 3 Pesten op de werkvloer (pagina 5):
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/publicaties/magazine-3/
Citaat: "Op 29 januari vond de eerste editie plaats van het Congres Pesten op de Werkvloer" Einde citaat.


Visuele uiting (reclame) congresdagen Pesten op de werkvloer 11 dec 2015 en 29 jan 2016

Groot congres in Groningen over ‘Pesten op de Werkvloer’ op 11 december:

Op 11 december 2015 tussen 15.00 en 21.00 uur vindt het congres Pesten op de Werkvloer plaats in Het Coachhuis in Groningen.
http://www.bureauintegriteit.nl/nieuws/43/Congres-Pesten-op-de-Werkvloer

De website die bezoekers naar het Congres (of eigenlijk de Congressen) Pesten op de werkvloer moest krijgen, is al enige tijd gewist door Stichting Pesten op de werkvloer.
http://www.congrespestenopdewerkvloer.nl/
Eerst werd het congres van 11 dec 2015 van deze website gewist, en na het congres van 29 januari 2016 werd de hele website gewist.

Voor de duidelijkheid, dit is één klein voorbeeld van de vreemde werkwijze van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer, er is nog veel en veel meer bewijs.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
In de periode begin november 2014 tot eind mei 2015 vrijwilliger bij Stichting Pesten op de werkvloer (o.a. als lobbyist richting de Tweede Kamer)
Ervaringsdeskundige (slachtoffer pesten op het werk / herstel)
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

vrijdag 24 juni 2016

Wankelt Europa na Brexit en "Independance Day" Engeland?

Wankelt Europa na Brexit en "Independance Day" Engeland? En wat zijn de oorzaken dat de Britten op 23 juni 2016 in meerderheid (52%) voor leave gekozen hebben?

Mijns inziens zijn er 5 belangrijke oorzaken aan te wijzen voor het "Out" als uitslag Brexit referendum:
- Na de financiële crisis te veel austerity en te weinig aandacht voor zorgen voor banen.
- Veel britten vinden dat er te veel arbeidsmigranten in Engeland zijn.
- Veel britten vinden dat Europa het vluchtelingenvraagstuk niet goed heeft gemanaged. (Europe fail.)
- Europa wordt als bureaucratisch ervaren.
- Er is tijdens de Brexit campagne veel op emoties ingespeeld.


Voorpagina The Sun donderdag 23 juni 2016 (de dag van het referendum).

Naast de zojuist genoemde redenen zijn er nog meer redenen.

Of Europa nu wankelt is moeilijk te zeggen, wat wel duidelijk is dat Europa in de ogen van veel kiezers (niet alleen in Engeland) nu niet goed functioneert. Het feit dat het bijvoorbeeld zo lang duurt voordat het arbeidsmigrantenvraagstuk wordt opgelost (in het voorbeeld van Engeland arbeidsmigranten gaan onder de prijs van de lokale britten zitten), heeft Europa veel punten gekost. En het feit dat Europa het vluchtelingenvraagstuk in de ogen van veel kiezers tot nu toe (24 juni 2016) slecht gemanaged heeft (Europe fail), is de scheut water geweest die de emmer heeft doen overlopen.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl


Grafische weergave Brexit en Remain stemmen naar leeftijd

Ad 1: Voor de liefhebbers, in Schotland en Wales gaan nu stemmen op om onafhankelijk te worden, in Londen zijn er veel mensen die de (nieuwe) burgemeester gevraagd hebben om de onafhankelijkheid van Londen uit te roepen, en in Noord-Ierland gaan er stemmen op om een poging te doen om aan te sturen op een hereniging met Ierland.

Ad 2: Dat de EU beter moet gaan functioneren dat klopt, echter daar daar hadden we mijns inziens dat polariserende referendum niet voor nodig.

Ad 3: Bijzonderheid is dat het "Leave" kamp heel graag uit de EU wil (om met name immigratie redenen), maar geen draaiboek had en heeft klaarliggen over hoe dat dan zou moeten. Boris Johnson stuurde de dag na het referendum (op 24/06/2016) aan op maanden bedenktijd (= opvallend).


Ad 4: Bijzonder is ook dat de oudere generaties een Brexit wilden en de jongere generaties in de EU willen blijven. In de leeftijdscategorie 18-24 wilde 64% blijven en wilde 24% een Brexit. M.a.w. de oudere generaties in Engeland hebben beslist voor de jongeren op een manier die de jongeren niet willen.
http://www.bbc.co.uk/bbcthree/item/92e518f8-44ad-42d5-aef5-3fe3f355b4fa


Citaat: "Ze vinden dat bij een opkomst van minder dan driekwart van de kiesgerechtigden een meerderheid van 60 procent nodig is om de uitslag in beleid om te zetten." Einde citaat.


Stand 01 juli 2016 om circa 13:59 uur:
4,094,521 signatures


Ad 6: In Europa wordt een beetje getwijfeld aan de Britten.
https://twitter.com/BestoftheMail/status/746448369812447233
"Thanks to our French cousins for visually conveying exactly how screwed we are"

Ad 7: Diverse brexiteers krabbelen terug op belangrijke punten ingebracht tijdens de campagne:
http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/25/leave-campaign-rows-back-key-pledges-immigration-nhs-spending


Brexit Unravelling

Ad 8: Brexit May Well Never Happen
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/06/brexit_might_never_happen.html

Ad 9: De winnaars uit het Brexitkamp weten het ook niet
http://www.trouw.nl/tr/nl/39441/Brexit/article/detail/4328796/2016/06/28/De-winnaars-uit-het-Brexitkamp-weten-het-ook-niet.dhtml


Cartoon van Tom in Trouw over Boris Johnson en het Brexit referendum

Ad 10: Onderzoek wijst uit: 2,3 miljoen Britten die voor Brexit stemden hebben spijt
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/591223/onderzoek-wijst-uit-23-miljoen-britten-die-voor-brexit-stemden-hebben-spijt.html

Ad 11: Esther de Lange schrijft in haar nieuwbrief van 20 juli 2016 over het Brexit referendum het volgende. Citaten nieuwsbrief:
+ "De uitslag van het referendum is een wake-up call. Het toont aan wat er kan gebeuren wanneer het beeld van een ineffectieve EU wortelt in het publieke debat. Dat in het Britse debat onwaarheden ongecontroleerd de media in geslingerd werden neemt niet weg dat ook in de EU hervormingen broodnodig zijn."
+ "In plaats van zich te beroepen op de oplossingen uit het verleden, moet de EU zich gaan legitimeren door antwoorden te bieden op de problemen van morgen, zoals het in de hand krijgen van de migratiestromen, de de-escalatie van conflicten rond de EU en het garanderen van stabiliteit en welvaart voor mensen op ons continent."
Einde citaten.
Als ik dit zo lees, dan lijkt het er sterk op dat Esther de Lange mij (en anderen die zeggen dat de EU beter moet functioneren) gelijk geeft.

zaterdag 18 juni 2016

Discussie over Actieve Donor Registratie juni 2016 n.a.v. standpuntbepaling CDA TK fractie

Nadat op 30 juni 2012 het CDA verkiezings Congres te Maarssen in meerderheid voor Actieve Donor Registratie (ADR) stemde, was het sindsdien opmerkelijk rustig op het onderwerp. Mij iets te rustig gezien de problematiek van de wachtlijsten en zij die voortijdig overlijden. Tot juni 2016. Vanaf het moment dat de CDA TK fractie op 07 juni 2016 aangaf dat zij "unaniem" tegen het voorstel van Pia Dijkstra is over Actieve Donor Registratie (ADR) kwam er een einde aan de opmerkelijke stilte over dit onderwerp. Naar de mening van Frits Wester (en vele anderen) kwam de CDA Tweede Kamerfractie met niet al te sterke argumenten, en ging de CDA TK tot op heden (18 juni 2016) niet in op uitgestoken handen om het gesprek aan te gaan om het probleem (problemen) op te lossen.


Cijfers over Orgaandonatie en registratie

Aangenomen resolutie Orgaandonatie (ADR) 30 juni 2012:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html

CDA-congres stemt voor Actieve Donor Registratie 04 juli 2012:
https://www.hartstichting.nl/actualiteiten/cda_congres_stemt_voor_actieve_donor_registratie

Masterplan Orgaandonatie 2008
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2008/06/11/masterplan-orgaandonatie
Belangrijkste aanbevelingen Masterplan Orgaandonatie:
- kwaliteitsverbeteringen in ziekenhuizen,
- invoering van een Actief Donorregistratiesysteem (ADR),
- voorlichting,
- maatregelen rond orgaandonatie bij leven.
Het Masterplan Orgaandonatie bevat de zojuist genoemde vier belangrijke aanbevelingen, de Tweede Kamer heeft tot op heden (juni 2016) maar drie van deze belangrijke aanbevelingen overgenomen. Het gevolg is dat de Tweede Kamer in beeldspraak een auto de weg heeft opgestuurd met drie wielen i.p.v. vier wielen. Pas als in beeldspraak het vierde wiel (te weten ADR) monteert wordt aan deze auto dan gaat deze auto goed rijden.

Kamerbrief over vervolg Masterplan Orgaandonatie brief d.d. 19 dec 2014
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/19/kamerbrief-over-vervolg-masterplan-orgaandonatie

Factcheck op bewering dat een ander registratie systeem niet leidt tot meer donoren NRC 11 juni 2012
http://www.nrc.nl/next/2012/06/11/niet-meer-donoren-bij-ander-registratiesysteem-12327030


2016

Antwoorden op Eerste Termijn Tweede Kamer over Actieve Donor Registratie (handelingen)
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3e90eab5-ed1c-4beb-a2e7-df75f7c3ea7b&title=Voorstel%20van%20wet%20van%20het%20lid%20Pia%20Dijkstra%20tot%20wijziging%20van%20de%20Wet%20op%20de%20orgaandonatie%20in%20verband%20met%20het%20opnemen%20van%20een%20actief%20donorregistratiesysteem%20%2833%20506%29%20%28antwoord%20eerste%20termijn%29.docx

Brief gezondheidsorganisaties aan de Tweede Kamer over ADR 03 juni 2016:
https://www.nierstichting.nl/media/filer_public/d8/6a/d86ae58c-be4e-4cb0-a588-6b70525f5d92/160603_brief_aan_kamerleden_adr_debat.pdf

'Donornier schonk mij tweede leven' AD 07 juni 2016 interview Coert van Ee
http://www.ad.nl/nieuws/donornier-schonk-mij-tweede-leven~a9a29973/

CDA steunt wetsvoorstel ADR niet 07 juni 2016
https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-steunt-wetsvoorstel-adr-niet/

Open brief gezondheidsorganisaties aan de CDA TK fractie 08 juni 2016
https://www.npcf.nl/nieuws/dringend-beroep-op-cda-fractie-over-donorwet
https://www.npcf.nl/images/Actueel/160608_Open_brief_aan_CDA_Kamerleden_2.pdf

Frits Wester in een #fritsvlog over kulargument CDA als gaat om voorstel #D66 over orgaandonatie
https://twitter.com/fritswester/status/740924299163389952
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/fritsvlog-flauwekulargument-cda-tegen-wet-orgaandonatie
Boodschap Frits Wester is, als je principiële bezwaren hebt tegen Actieve Donor Registratie zeg dat dan, als je geen principiële bezwaren hebt maar toch tegen Actieve Donor Registratie bent kom dan met goede argumenten en niet met een flauwekul argument (of flauwekul argumenten) zoals de CDA Tweede Kamerfractie op 07 juni 2016 heeft gedaan.

‘Meeste CDA-kiezers voor nieuwe donorwet’ EenVandaag 09 juni 2016
http://opiniepanel.eenvandaag.nl/uitslagen/67547/_meeste_cda_kiezers_voor_nieuwe_donorwet_
Citaat: "Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat de meeste kiezers (54%) die nu op het CDA zouden stemmen, echter wel voor de nieuwe donorwet zijn. 37 Procent van de CDA-achterban is tegen." Einde citaat.

Tweede Termijn Tweede Kamer over ADR 09 juni 2016 (stenografisch verslag)
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D24179&did=2016D24179

New opt-out organ donation system has already saved dozens of lives in the first six months 14 juni 2016
https://twitter.com/WalesOnline/status/742588641726193664
http://www.walesonline.co.uk/news/health/numbers-show-wales-opt-out-11468872


Beeld ANP / Frank van Beek

Opinieartikel in het ND: CDA kiest voor zelfbeschikking 16 juni 2016:
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/cda-kiest-voor-zelfbeschikking.1789297.lynkx
Dit opinieartikel weerlegt op een nette manier vakkundig de argumenten van de CDA TK fractie, het betreft de argumenten gebruikt door de CDA TK fractie gebruikt op 07 juni 2016 en 09 juni 2016 (kamerdebat).

Analyse leert dat er iets aan de hand is in de Tweede Kamer (wat dat is dat is niet geheel duidelijk), dat wat er speelt is voor de CDA TK fractie reden om het onderwerp Orgaandonatie te politiceren. Het feit dat de CDA TK fractie "unaniem" met niet sterke argumenten is gekomen op 07 juni 2016 en 09 juni 2016 en tot op heden niet ingaat op uitgestoken handen van diverse kanten zijn duidelijke tekenen dat er iets vreemds aan de hand is. Mijn mening is dat iets wat speelt in de Tweede Kamer (wat dat ook mogelijk zijn) niet uitgevochten dient te worden over de rug van hen die op een wachtlijst staan voor een donororgaan.

Mijn voorstel is dat de CDA TK fractie van het onderwerp Orgaandonatie / Actieve Donor Registratie een vrije kwestie maakt, het onderwerp depolitiseerd (dus puur naar de inhoud kijken zoals het hoort in de partij van de inhoud), in gesprek gaat om het probleem op te lossen en last but not least verbindend leiderschap toont. Hierbij dient meegenomen te worden dat Actieve Donor Registratie zorgvuldiger is dan het huidige Toestemmingssysteem, dat zit hem er in dat ADR sterk bevordert dat mensen hun mening in deze laten registreren en dus zelf (moeten) beslissen i.p.v. dat ze door hun mening niet te laten registreren de nabestaanden laten beslissen zoals tot op heden veelal het geval is.

Samengevat: bij ADR beslis je zelf (moet je zelf beslissen), bij het Toestemmingssysteem beslissen veelal de nabestaanden. ADR is alleen al daarom zorgvuldiger. Dit naast het feit dat er door ADR jaarlijks een x aantal mensenlevens gered kunnen worden en de kwaliteit van leven van veel mensen verbeterd.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Actief CDA lid
1e indiener aangenomen CDA resolutie Orgaandonatie (ADR) 30 juni 2012
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html

P.S.1 Diverse CDA leden die om principiële redenen tegen ADR zijn geven tijdens contact aan dat ze tegen ADR zijn, die zelfde CDA leden geven echter ook aan dat de argumenten van de CDA TK fractie zacht gezegd niet sterk te vinden. De CDA leden die voor ADR zijn (veelal minder luidruchtig dan de tegenstanders van ADR), zijn hogelijk verbaasd (flabbergasted) over het standpunt van de CDA TK fractie ingenomen 07 juni 2016, en zijn ook hogelijk verbaasd er over dat de CDA TK fractie tot op heden niet in gaat op uitgestoken handen om het probleem op te lossen.

P.S.2 Wat ik persoonlijk opmerkelijk vindt is dat de discussie over orgaandonatie al circa 30 jaar duurt (persoonlijk heb ik bijvoorbeeld in 1993 en 1994 discussies meegemaakt. Mijns inziens is de politiek op dit onderwerp tot nu toe niet slagvaardig, en vertoont de politiek tot op heden onvoldoende verbindend leiderschap.

P.S.3 Bijzonder in deze is ook dat de CDA TK fractie in 1995 via haar woordvoerder voor het Geen Bezwaarsysteem heeft gepleit. (Het Geen Bezwaarsysteem gaat nog een stap verder dan ADR.)

P.S.4 De kans is groot dat het CDA Partijbestuur aan de CDA TK fractie meldt (gaat melden / heeft gemeld) dat het op 07 juni 2016 door de CDA TK fractie ingenomen standpunt niet goed is geland. Wie de boel vlot gaat trekken, is tot op heden 18/06/2016 onduidelijk.

P.S.5 Naar verluidt zijn diverse medici sinds circa 07 juni 2016 bezig om individuele VVD Tweede Kamerleden te bellen om het onderwerp Actieve Donor Registratie te bespreken. Het feit dat het onderwerp Actieve Donor Registratie een vrije kwestie is binnen de VVD TK fractie biedt per slot mogelijkheden, zeker met in het achterhoofd dat vele VVD kiezers (68% aldus EenVandaag) voor ADR zijn.

woensdag 1 juni 2016

Toekomstvisie nodig voor de N377 liefst nu

Dinsdag 09 februari 2016 heb ik ingesproken in de gemeenteraad van Hardenberg over de toekomst van de N377, dit mede i.v.m. de bespreking van de toekomst van de N340 en N377 op 17 februari 2016 in de Provinciale Staten van Overijssel (de verwachting is dat er tijdens die vergadering besloten wordt om veel geld te investeren in de N340 en maar beperkt in de N377).


Kaart met daarop de N377


Inspreken gemeenteraad Hardenberg 09 februari 2016 over de N377 .jpg

=========================================================

Toekomstvisie nodig voor de N377 liefst nu

Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 09 februari 2016

Geachte voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden, hierbij wil ondergetekende inspreken over het onderwerp 'Toekomstvisie nodig voor de N377 liefst nu'.

Provinciale Staten Overijssel, neigen op dit moment in meerderheid niet naar de Noordelijke variant, ondanks dat daar de meeste draagvlak voor is, maar om financiële redenen naar fors investeren in de N340 op het stuk Zwolle-Dalfsen, hetgeen vooral goed is voor de bereikbaarheid van industrieterrein Hessenpoort bij Zwolle en goed is voor de bereikbaarheid van Dalfsen.

Om te zorgen dat de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen ook verbetert, is er door deze beide gemeenten gelobbied voor aanpakken knooppunt Varsen.

Echter nu doet zich het feit voor dat een flink deel van de gemeente Hardenberg (waaronder Balkbrug Dedemsvaart en Slagharen met als spraakmakend voorbeeld Attractiepark Slagharen), niet zozeer gebruik maakt van de N340, maar juist gebruik maakt van de N377. Mijns inziens is het zaak dat de gemeente Hardenberg niet alleen lobbied voor knooppunt Varsen, maar ook actueel lobbied voor een toekomst vaste oplossing N377.

Het kan toch niet zo zijn dat er meer dan Euro 160 miljoen in de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van NO-Overijssel geïnvesteerd wordt, en dat vervolgens een deel van NO-Overijssel onverhoopt te maken krijgt met een vermindering van de bereikbaarheid.

Concrete punten in deze zijn o.a.:
– oplossing gelijkvloerse kruising(en) bij Drogteropslagen
– problematiek fietsers bij viaduct N377 – N48
– eventuele fietstunnels onder de N377 tussen Balkbrug en Nieuwleusen i.p.v. afwaardering N377
– adequate oplossing N377 in Nieuwleusen liefst met behoudt 70 km/uur (grote uitdaging)

Anders geformuleerd, de lobby voor aanpak knooppunt Varsen lijkt succes te gaan hebben, nu is het zaak om met ingang van nu ook te lobbyen voor een toekomst vaste N377 en niet alleen voor een toekomst vaste N340.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

=========================================================

M.b.t. het stuk tussen Nieuwleusen en Balkbrug is mijn advies om daar een aantal fietstunnels in aan te leggen en dan de maximumsnelheid op dat stuk op 100 km/uur te laten (lees niet afwaarderen naar 80 km/uur). Dit bepleit ik voor de verkeersveiligheid en i.v.m. het wegprofiel (vorm functie en gebruik moeten met elkaar in overeenstemming zijn).

De problematiek in Nieuwleusen, verkeerssituatie kruising N377 / N48 en oversteek (oversteken) Drogteropslagen zijn vraagstukken op zich.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

vrijdag 27 mei 2016

Dag voor Duurzame CDA'ers 28 mei 2016 te Hogeschool Utrecht (middag)

Zaterdag 28 mei 2016 vindt een Dag voor Duurzame CDA'ers plaats te Hogeschool Utrecht.
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.
Tijd 13:00 - 16:35 uur aansluitend borrel.

Thema: Duurzaamheid, vooral een lokale zaak.

Meer info op:
https://www.cda.nl/duurzaamheidsberaad
en
https://m.facebook.com/events/1532013010440854/


Uitnodigingsmail .jpg
====================================================

”Duurzaamheid, vooral een lokale zaak” 
28 mei Utrecht 
Hoge school/vergadercentrum Domstad, nabij Utrecht CS

Beste duurzame CDA-ers, raadsleden en bestuurders,

Het succes van 2015 krijgt ook dit jaar een vervolg: op zaterdagmiddag 28 mei a.s. organiseert het CDA-Duurzaamheidsberaad opnieuw een “Dag voor duurzame CDA-ers” .
Deze middag is hét moment om kennis te maken met lokale successen op het gebied van duurzaamheid. Je ontmoet er duurzaam geïnspireerde partijgenoten, uit alle politieke geledingen. Bovendien is het dé plek om je vragen over duurzaamheid te delen en te adresseren. 

De focus ligt deze middag op de lokale context. Daarom nodigen wij naast onze leden en belangstellenden o.a. raadsleden en wethouders uit, die met Duurzaamheid te maken hebben: dat kan zijn vanuit hun portefeuille of gewoon uit interesse. Doel is elkaar beter te leren kennen en weten te vinden, informatie uit te wisselen en het thema Duurzaamheid binnen het CDA zichtbaarder te maken en smoel te geven.

Het programma start om 13:00 en sluit rond 16.00 uur af met een borrel (definitief eind tijdstip kan nog afwijken). 

Onze partijvoorzitter Ruth Peetoom zal de middag aftrappen.

Sprekers deze middag zijn: 
Agnes Mulder, Tweede Kamerlid, woordvoerder Energie.
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van Gelderland, 
Bert Krale, CDA wethouder in de duurzaamste gemeente van Nederland, 
Brendan de Graaf, duurzaam ondernemer, over de uitdagingen en trends in de voortgang van de energietransitie. 

Aan het eind van ons programma zal het CDJA de kick off aankondigen voor het opzetten van een jongerenbeweging met jongeren van de AVP (Arubaanse Volkspartij). Het is de aftrap voor het opstellen van een visiestuk over duurzaamheid binnen het Koninkrijk. 

Zet zaterdagmiddag 28 mei 2016 daarom in je agenda en meld je zo spoedig mogelijk aan via info@cdaduurzaamheidsberaad.nl 

Locatie
Hogeschool Utrecht, locatie Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht, vlakbij het Geldmuseum.

We vragen deelnemers om ter plaatse een vrijwillige bijdrage te doneren van orde grootte € 10 als bijdrage in de kosten voor deze middag. 
Wij houden je op de hoogte van het definitieve programma. Actuele informatie kan je ook vinden op: www.cdaduurzaamheidsberaad.nl , klik op het kopje actueel.

We hopen je enthousiast gemaakt te hebben! 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je die ook mailen.

Met vriendelijke groet,

Klaasjan de Jong (voorzitter Duurzaamheidsberaad)
Helma Kip (vice voorzitter Duurzaamheidsberaad)

====================================================


Definitief programma Duurzame Dag 28 mei 2016 .jpg

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt lid CDA Duurzaamheidsberaad.
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

dinsdag 3 mei 2016

Het huidige vluchtelingenbeleid t.a.v. Syrië is dweilen met de kraan open (begin mei 2016)

Europa worstelt sinds 2015 nadrukkelijk met het vluchtelingen vraagstuk, en dan met name hoe om te gaan met de grote aantallen vluchtelingen uit Syrië. Moeten we die nu in Europa opvangen of in de regio of ….? En hoe pakken we de mensensmokkelaars aan die mensen in (gammele) bootjes stoppen? En is die deal met autocratisch Turkije nu wel de juiste oplossing?


Kaart van Syrië


Situation in Syria 03-05-2015 by Thomas van Linge

Europa heeft mijns inziens jarenlang onvoldoende leiderschap getoond op dit onderwerp, het is nu hoogst noodzakelijk dat Europa vanaf nu wel leiderschap toont, dit niet niet alleen om electorale redenen.

Op de keper beschouwd zijn er 3 opties als het gaat om het vluchtelingenvraagstuk t.a.v. Syrië:
– of je pakt de oorzaak van vluchten aan,
– of je vangt de vluchtelingen in de regio op (bijvoorbeeld Turkije, Libanon en Jordanië),
– of je vangt ze op in Europa.
Indien nodig kan er voor een mix gekozen worden. Ik denk echter dat er maar één echte oplossing is: te weten het aanpakken van de oorzaak van vluchten, dit omdat dat het beste aansluit bij de wensen van de (potentiële) vluchtelingen zelf, de wensen van de landen in de regio van Syrië en bij de wensen van het electoraat in Europa (en dan in het bijzonder Nederland). Het feit dat er door onder andere luchtsteun van de anti-ISIS coalitie (Operatie Inherent Resolve) onder aanvoering van Amerika in Noord-Oost Syrië een veilig gebied is ontstaan, biedt actueel ook nog eens mogelijkheden!


Militaire kaart van Syrië 01 mei 2016
Deze militaire kaart van Syrië laat zien dat er in NO-Syrië een veilige zone is ontstaan dankzij met name Operatie Inherent Resolve.

Deze aanpak heeft  voor de hand liggende voordelen; als dat mensen niet meer hoeven te vluchten als de oorzaak van vluchten wordt aangepakt, dat mensen kunnen terugkeren als de oorzaak van vluchten wordt aangepakt, en op de korte termijn de optie van een bufferzone (safe-zone) waarbij de vluchtelingen niet in Turkije en andere landen in de regio maar in een bufferzone op Syrisch grondgebied worden opgevangen.


Kaart van de bufferzone die Turkije graag wil (kaart eind april 2016).

Maar er zijn nog meer voordelen, namelijk dat als er wordt doorgepakt dat de jihadisten dan hun trainingsgebieden voor aanslagplegers kwijtraken, iets waar wij belang bij hebben. We kunnen immers al enige jaren zien dat hoe langer het duurt voor de situatie in Syrië is opgelost, hoe meer jihadisten er aldaar getraind kunnen worden (een ontwikkeling waar een paar jaar terug al voor gewaarschuwd was). Eigenlijk had alleen al om de laatste reden al lang en breed de problematiek in Syrië aangepakt moeten worden.

De recente geschiedenis leert dat het CDA, de partij waar ik lid van ben, wel wat voelt voor de aanpak van de oorzaak van vluchten i.p.v. het opvangen van vluchtelingen hier. In 2002 was het asielbeleid een belangrijk campagnethema tijdens de verkiezingen. Het CDA heeft in die tijd de beleidskeuze gemaakt om meer te investeren in het aanpakken van de oorzaken van vluchten (desnoods door peace-keeping en/of peace-enforcing) en tegelijkertijd het asielbeleid aan te scherpen (zeg:  dweilen terwijl  de kraan wordt dichtgedraaid). Dit betekende in praktische zin o.a. dat er budget werd verschoven van ontwikkelingshulp naar defensie, iets wat tot op heden zichtbaar is in de budgetten. Deze aanpak was niet onsuccesvol,  het aantal asielzoekers was door deze aanpak bij aanvang van de gedoogconstructie met de PVV in 2010 fors gedaald, en dat zonder de (verbale) hulp van de PVV. Dat beleid gericht op het aanpakken van de oorzaken van vluchten i.p.v. ze opvangen hier (hooguit tijdelijk), heeft er o.a. toe bijgedragen dat veel Bosniërs, Kosovaren en Afghanen konden terugkeren naar hun land.

Kijken we naar de actuele situatie, dan kunnen we zien dat het conflict in Syrië zich nu al meer dan 5 jaar voortsleept, en dat er vanuit Europa al die 5 jaar relatief weinig gedaan is om het conflict in Syrië op te lossen. Dit overigens tot frustratie van Turkije maar dat even terzijde. Wat wel gebeurd is dat diverse landen in Syrië een soort proxy-oorlog aan het voeren zijn, voorbeeld: Iran en Saoedi-Arabië zijn niet rechtstreeks met elkaar in oorlog maar wel in Syrië via allerlei bewapende strijdgroepen als Hezbollah. En dat de rol van in sterke mate Iran en Rusland (Rusland gebruikt Syrië als showcase voor haar wapens), en in iets mindere mate andere landen, is dubieus (welke landen hebben lange tijd de radicale groepen ISIS en Al-Qaeda in Syrië gesteund?). En dan hebben we ook nog de uitspraak van een hoge NAVO generaal die zei dat hij vermoed dat Rusland expres in Syrië bombardeert om op die manier de vluchtelingenstroom in de richting van Europa opgang te houden.


Registered Syrian refugees (6 sept 2015) bron UNHCR

Ik ben van mening dat als we in Europa écht kiezen voor het aanpakken van de oorzaken van vluchten in o.a. Syrië dat we dan vele miljoenen mensen blij kunnen maken. De miljoenen vluchtelingen zelf die dan niet meer hoeven te vluchten of kunnen terugkeren naar hun land, stad of dorp (land heropbouwen). De buurlanden van Syrië, omdat de vele miljoenen vluchtelingen die daar nu (soms al jaren) zitten dan kunnen terugkeren naar Syrië. En de Europese bevolkingen omdat meer dan een miljoen vluchtelingen (and counting) hier opvangen niet super enthousiast begroet wordt door het electoraat om diverse redenen. Bijvoorbeeld i.v.m. angst dat er getrainde jihadisten tussen de vluchtelingen zitten, of angst voor bepaalde salafistische stromingen. Ik ben mij er van bewust dat in het voorbeeld van Syrië de oorzaak van vluchten aanpakken niet makkelijk is en niet makkelijk zal zijn. Mijns inziens zal echter de oorzaak van vluchten aanpakken die aanpak zijn die het beste effect sorteert (heeft zich al een aantal keren bewezen), en die meer mensen helpt dan de huidige fragiele deal met  autocratisch Turkije over of ze tegen betaling alstublieft de mensensmokkelaars daar willen aanpakken.

Zoals al hiervoor aangegeven, het veilige gebied dat is ontstaan in NO-Syrië biedt mogelijkheden, en naar verluidt wordt er hard gewerkt (en gevochten m.b.v. luchtsteun) om dat veilige gebied groter te maken. Dat in dat veilige gebied wat nu is ontstaat niet alleen Koerden maar ook Christenen en Arabieren wonen is goed nieuws.

Voor hen die het e.e.a. vanuit financieel perspectief willen bekijken (politiek gaat tegenwoordig helaas veel over geld), de oorzaak van vluchten aanpakken is  veruit het kosten effectiefst (mits tijdig geimplementeerd), als 2e volgt opvangen in de regio. De 3e en duurste variant is, u raad het al, opvangen in Europa.

Kijken we naar de deal met Turkije, dan zijn de deskundigen het er overeens dat dit een fragiele deal is, die diverse nadelen heeft (Europa is nu min of meer afhankelijk van Turkije) en het op zijn minst onzeker is of deze houdbaar is. Is Turkije bijvoorbeeld wel een veilig land, en is Europa wel in staat om vluchtelingen die (straks) per vliegtuig komen te verdelen over Europa via een verdeelsleutel? En dan hebben we het nog niet over de mogelijkheid dat door mensensmokkelaars andere routes worden gevonden, of dat Turkije de mensensmokkelaars niet aanpakt (zoals najaar 2015). En moet je met een autocratisch bewind dat kritische media de mond snoert, om electorale redenen bewust de strijd met de Koerden heeft hervat, en naar verluidt vluchtelingen terugstuurt naar de oorlogssituatie in Syrië wel dat soort deals willen sluiten?

Mocht Europa niet bereid en/of niet in staat zijn om de oorzaken van vluchten aan te pakken in Syrië en andere landen, dan krijg je situaties zoals we die in 2015 hebben gezien in de vorm van grote vluchtelingenstromen, het plaatsen van lange hekken, scheermesjesprikkeldraad, en in 2016 zien in de vorm van het sluiten van een fragiele deal met autocratisch Turkije.

Gezien het feit dat de EU sinds kort afspraken heeft gemaakt met Mali, Ivoorkust en Ghana over migratie en er geruchten gaan over het in voorbereiding zijn van een afspraak met Libië, lijkt het er op dat het kwartje begint te vallen bij de EU dat het slimmer is om de oorzaken van vluchten aan te pakken dan de symptomen. Hopelijk herinnert 5 mei ons er aan dat het aanpakken van de oorzaak van een oorlogsconflict mooie resultaten kan opleveren voor een hele regio.

Gerrit Hartholt actief CDA lid.


Het vluchtelingenbeleid t.a.v. Syrië is dweilen met de kraan open (02 mei 2016) pag 1 .jpg


Het vluchtelingen beleid t.a.v. Syrië is dweilen met de kraan open (02 mei 2016) pag 2 .jpg


Syria Regional Refugee Response website UNHCR:

April 2016:
  • Turkey     2.749.140
  • Lebanon 1.048.275
  • Jordan        642.868
  • Iraq               246.123
  • North Africa 29.116
  • Total         4.835.187

Internally Displace People in Syria at least 6.600.000 UNFPA december 2015:
http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/

Gerrit Hartholt actief CDA lid
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

=========================================================
=========================================================

Syrische burgeroolog info op Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syrische_burgeroorlog

Autocratie info op Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autocratie

Meer dan 4 miljoen vluchtelingen opgevangen in buurlanden Syrië:
http://www.nu.nl/buitenland/4084795/meer-dan-4-miljoen-vluchtelingen-opgevangen-in-buurlanden-syrie.html

There were at least 6.6 million internally displaced people (IDPs) in Syria as of 31 December 2015*
http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/figures-analysis

Het sterke vermoeden bestaat dat Rusland o.a. om de vluchtelingenstroom richting Europa in stand te houden bombardeert in Syrië (zie o,a. de kort door de bocht mening van Navo generaal Breedlove):
http://fd.nl/economie-politiek/1141887/rusland-en-syrie-zetten-vluchtelingen-in-als-wapen
Citaten: 
- "De Russische president Vladimir Poetin en zijn Syrische collega Bashar al-Assad gebruiken migratie als agressieve strategie tegen Europa. Dat zegt de Amerikaanse generaal Philip Breedlove, de hoogste bevelhebber van de Navo in Europa."
- "Volgens Breedlove bombarderen de twee landen bewust burgerdoelen in Syrië om paniek te verspreiden onder de bevolking en zo een vluchtelingenstroom te creëren. Rusland en Syrië zetten migratie daarmee in als een wapen om Europa te destabiliseren, zei de Navo-generaal tegenover de defensiecommissie van de Amerikaanse Senaat."
Einde citaten.

Hongarije houdt referendum over vluchtelingenquotum:
http://nos.nl/artikel/2102887-hongarije-houdt-referendum-over-vluchtelingenquotum.html

Voorstel: forse boete voor landen die asielzoekers weigeren:
http://nos.nl/artikel/2102936-voorstel-forse-boete-voor-landen-die-asielzoekers-weigeren.html

Ziekenhuizen in Syrië zijn dagelijks een bewust doelwit:
http://nos.nl/artikel/2102939-ziekenhuizen-in-syrie-zijn-dagelijks-een-bewust-doelwit.html

Assad en IS werken al jaren in het geheim samen:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/assad-en-werken-al-jaren-het-geheim-samen

Turkey could send ground troops into Syria in self-defense:
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-turkey-islamicstate-idUSKCN0XV0SX

Nederland trekt twee miljoen euro uit voor hulp aan Libië
http://nos.nl/artikel/2103310-nederland-trekt-twee-miljoen-euro-uit-voor-hulp-aan-libie.html
Citaat: "Met premier Serraj is afgesproken de smokkelnetwerken aan te pakken en de situatie van migranten in Libië te verbeteren. Nederland doet dat via een bijdrage aan de International Organization for Migration (IOM)." Einde citaat.

EU werkt aan alternatief voor Turkije-deal, zonder Turkije. (10 mei 2016)
http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/05/eu-werkt-aan-alternatief-voor-turkije-deal-zonder-turkije-303770/

Dalai Lama: Te veel vluchtelingen in Europa
http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4311857/2016/06/01/Dalai-Lama-Te-veel-vluchtelingen-in-Europa.dhtml
Citaat: "Het doel moet zijn dat ze terug kunnen keren om hun eigen land weer te helpen opbouwen.'' Einde citaat.

EU wil landen dwingen migranten terug te nemen
http://nos.nl/artikel/2109677-eu-wil-landen-dwingen-migranten-terug-te-nemen.html
Citaat: "In november hielden Europese en Afrikaanse landen al een top op Malta. Daar werd de Afrikaanse landen miljarden beloofd voor onderwijs, zorg en voedselprojecten als zij meer afgewezen asielzoekers zouden terugnemen." Einde citaat.

Agenten noemen het huidige toelatingsbeleid voor vluchtelingen ‘een catastrofe’.
http://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10306961/epu-dit-vluchtelingenbeleid-is-catastrofaal
Citaat: "Volgens de EPU is er 'een schrijnend tekort aan menskracht, middelen en gebrek aan organisatie'. Politiediensten in Nederland, Duitsland, Spanje en enkele Balkanlanden zijn volgens het onderzoek van de EPU onderbezet én onvoldoende uitgerust om grote stromen vluchtelingen te kunnen verwerken en screenen. De Europese politievakbond stelt zelfs dat er direct gevaar dreigt voor politiemedewerkers – ook in ons land. Agenten noemen het huidige toelatingsbeleid voor vluchtelingen ‘een catastrofe’." Einde citaat.

Op 29 juni 2016 lijkt Turkije zich ook te gaan richten op het aanpakken van de oorzaak van vluchten in Syrië:
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2114327-turkije-wil-na-aanslag-snel-stabiliteit-in-syrie.html?title=turkije-wil-na-aanslag-snel-stabiliteit-in-syrie

Op 3 aug 2016 heeft Griekenland aangegeven dat er gekeken dient te worden naar een alternatief voor de vluchtelingendeal met Turkije.
http://www.bnr.nl/nieuws/internationale-politiek/10308889/griekenland-wil-praten-over-situatie-turkije
Citaat: "De Grieken vinden dat de Europese Unie met een alternatief moet komen voor het geval Turkije het vluchtelingenakkoord met Brussel opzegt. De Grieken maken zich ernstige zorgen nu de relatie tussen Ankara en Brussel enkele scheuren vertoont." Einde citaat.


Begin augustus 2016: cartoon over de situatie in Syrië
https://twitter.com/petrasorge/status/761826925723738112
https://pbs.twimg.com/media/CpKNdm1WEAAOiRv.jpg

10 augustus 2016: What the Putin-Erdogan Summit Means for the Middle East, Europe and Israel
For now the two countries’ main interests are economic, but beware Russia’s interest in opening the refugee spigot again. (login)
http://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-1.736151
Citaten:
- "The deepest immediate concern for the West is that Erdogan can at any moment open the floodgates that will once again let hundreds of thousands of refugees from Syria and other war-torn coutries pour into Europe through the EU's weakest member, Greece. Over a million refugees arrived in Europe during 2015 and the first months of 2016. Many of them took the short sea route from Izmir and Bodrum across the Aegean to the Greek Islands. The flow only stopped in April, magically, when following a deal between the EU and Turkey, the Turkish police suddenly began arresting smugglers who where working almost openly on the country's western coast."
- "Erdogan holds his threat over the EU leaders, especially German Chancellor Angela Merkel, who is blamed by her European collegues and many Germans for causing the refugee surge a year ago by promising that every refugee would be allowed to stay. She hasn't reneged on that promise, though she's much less enthusiastic now. Next year she faces a general election, and though there is still no candidate in Germany who seems likely to endanger her, in Europe's volatile political situation nothing is unthinkable."
- "This reflects a much wider feeling in the region that under President Barack Obama the United States is much less invested and involved in the Middle East, and until this situation changes under a new president in Washington, if it changes, Putin's game, is the only one in town. Under Sissi, Egypt has never cooperated as closely as it's doing now with Israel, and even Erdogan, considered by most observers anti-Israel, even anti-Semetic, has realized he's better off with a rapprochement. Putin, who's always eager to foster any power base leaving Washtington out of the picture, is happy to receive them all."
Einde citaten.