zaterdag 17 september 2016

Gerrit Hartholt

Zet een dappere onbevangen arbeider met lef op de CDA lijst, voor een eigentijds en onderscheidend geluid, conform de commissie Rombouts.


Op deze foto zit copyright ©DirkHol

Mijn naam is Gerrit Hartholt, ben geboren in de gemeente Avereest, woonachtig in Dedemsvaart, getrouwd en kinderen. Na de middelbare school één jaar Hogere Informatica gestudeerd en één jaar Algemene Economie, daarna militaire dienst (dienstplichtig sergeant gewondenverzorger) en circa 24 jaar bij een pluimvee slachterij gewerkt op de expeditie, gedurende die 24 jaar o.a. actief in de ondernemingsraad (18 jaar) en in het CNV (CNV Vakmensen). Op een hele rare manier mijn vaste baan verloren. Eind 2009 werd bij mij de diagnose kanker gesteld (non-hodgkin lymfoom). Mogelijk dat de stress t.g.v. het pesten op het werk mede de oorzaak was van het doen ontstaan van die kanker, de reden zit hem er in dat het stress hormoon cortisol bij veel stress het immuunsysteem lager zet. Na een lang hersteltraject najaar 2016 voor een flink deel hersteld van de kanker en voor een flink deel hersteld van de gevolgen van het pesten op het werk. In 2015 het initiatief genomen tot de petities 'Stop pesten op het Werk!' en 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'. Naast alle bezigheden politiek actief, onder andere als initiatiefnemer dit resulterend in diverse aangenomen voorstellen als 2010 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken', 2010 'Aanpakken illegaal vuurwapenbezit', 2011 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken', 2011 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ?', 2012 'Vliegverkeer duurzamer maken', 2014 'Laag BTW-tarief voor banen in de bouw / meer energiebesparing in de bestaande bouw', 2015 'Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar', en 2017 'Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpak en voorkomen terreur en aanpak illegaal vuurwapenbezit'. Tevens meegewerkt aan het aangenomen voorstel 'Orgaandonatie (ADR)'. Het bijzondere is dat veel van deze aangenomen voorstellen anno 2016 nog steeds actueel zijn.

Anekdotisch is het aangenomen voorstel 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ?', dit voorstel is in 2011 aangenomen, echter de CDA Tweede Kamerfractie heeft destijds het niet aangedurfd om in de Tweede Kamer de vraag te stellen hoeveel dierenpolitieagenten zijn er nodig? De reden was dat de CDA Tweede Kamerfractie toen banger was voor boze telefoontjes van de PVV elite dan voor boze telefoontjes van boze CDA leden.

Najaar 2012 deed de commissie Rombouts een aantal dwingende aanbevelingen aan het CDA, o.a. de aanbeveling 'Laat dappere, onbevangen CDA-politici met lef een eigentijds en onderscheidend geluid horen.' spreekt mij aan.

December 2014 verscheen een publicatie van het CDA met o.a. de volgende teksten die mij aanspreken:
- Zorg ervoor dat gerechtigheid gediend wordt. We vinden elkaar niet op een reglement. Spreek innerlijke overtuigingskracht aan.
- Juist door morele problemen te benoemen, laat het CDA zien een partij van waarden te zijn.
- Leven is een meervoud van lef.
- Ga het gewoon doen. Heb lef!
- Het CDA staat in een lange traditie van mensen die de moed toonden om tegen de stroom van de tijdgeest in te gaan en een authentiek geluid lieten horen.

Waar ga ik voor:

Minder vluchtelingen
Veiligheid
Werkgelegenheid
Duurzaamheid
Respect
Menselijke Maat
Verbindend leiderschap
Een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden

Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst':
Uitgesplitst per onderwerp:
- Minder vluchtelingen:
  Het huidige vluchtelingenbeleid is dweilen met de kraan open
- ................... (nog te publiceren)
- ................... (nog te publiceren)
- ................... (nog te publiceren)

Lijstduwer op de zeepkist (kandidaat gemeenteraad 2014):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/03/lijstduwer-op-de-zeepkist.html
Tot mijn grote verbazing kreeg ik eind 2013 / begin 2014 te horen dat ik geen voorkeurscampagne mocht voeren in 2014, of dit van invloed is geweest dat weet ik niet, maar CDA Hardenberg heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 twee gemeenteraadszetels verloren.

CV maatschappelijk:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/cv-gerrit-hartholt-maatschappelijk.html

Biografie:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/biografie-gerrit-hartholt.html

7 ideeën voor 7 principes:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/inbreng-7-principes-cda.html

Bijzonderheden:
- In 2002 winnaar Politieke Aandelen Markt de Volkskrant
- 2013 opinieartikel Trouw: Stop met subsidiëren van softdrugsbendes
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3450199/2013/05/31/Stop-met-subsidieren-van-softdrugsbendes.dhtml
- 2016 opinieartikel NRC: Ja, iedereen donor, tenzij het CDA blijft protesteren
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/28/ja-iedereen-donor-tenzij-het-cda-blijft-protesteren-4015476-a1518406

Indien nodig 4 referenties beschikbaar, specifiek gevraagd half sept 2016 voor de kandidaatstelling voor de staartlijst CDA Overijssel kieskring Zwolle.

Najaar 2013 i.v.m. mijn kandidatuur voor een plek op de lijst van CDA Hardenberg, in totaal 41 referenties verkregen, waaronder o.a. 18 gewone CDA leden en 2 oud CDA Tweede Kamerleden:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/van-groslijst-cda-naar-lijstduwer-cda.html

Ontvangen steunbetuigingen:
- Ab van Beek
- Ellen Verkoelen
- Martin Hakkesteegt

Deze pagina wordt op gezette tijden bijgewerkt als daar reden toe is.

M.b.t. Geert Wilders valt mij op dat hij niet de problemen van Henk en Ingrid oplost, maar wel de Donald Duck en de Playboy leest.

M.b.t. Mark Rutte valt mij op dat hij sorry heeft gezegd voor het niet kunnen nakomen van een aantal beloftes. Het vreemde is echter dat van een aantal beloftes die Mark Rutte gebroken heeft, wist Mark Rutte op het moment dat hij die beloftes deed al dat hij die niet na zou kunnen komen. M.a.w. Mark Rutte moet niet sorry zeggen voor het niet kunnen komen van een aantal beloftes, maar voor het doen van valse beloftes.
- Mark Rutte zegt sorry, maar het is onduidelijk of hij dat meent.
- Mark Rutte zegt 'Pleur op', maar treedt niet op.
- Misschien nog belangrijker, het is onduidelijk waar Mark Rutte met Nederland naar toe wil.
- Nederland is onzeker, de enige zekerheid die Mark Rutte aan Nederland biedt is dat hij opnieuw minister president wil worden.


Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html

Deze pagina is bijgewerkt 16 oktober 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen